DUYURULAR

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUZ

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyoruz.

Cumhuriyetin ilanının 93. yılını demokrasi yerine diktatörlük, laiklik yerine şeriat tartışmaları içinde kutluyoruz.

Cumhuriyet rejimlerinin temel özelliği olan özgür birey örgütlü toplum yerine mürit-cemaat ilişkisinin monte edilmeye çalışıldığı, İstanbul'un göbeğindeki yüzyıllık okulların bile İmam Hatip yapılmaya çalışıldığı bir dönemde Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak özel bir önem kazanıyor.

Kendi ülkesinde bombalar patlarken komşu ülkelere asker göndermek, Yurtta sulh, Cihanda sulh anlayışını terk etmektir.

Bugün demokratik hak ve özgürlükler, meclis, kuvvetler ayrılığı ilkeleri işlevsiz hale gelirken, ülkenin temel kaynakları ve zenginlikleri yabancıların eline geçmiş, işsizlik ve yoksulluk artmıştır.

Odamız; bu koşullarda bağımsızlık, demokrasi, hukuk ve barış temelinde yükselen, laik, demokratik, eşitlikçi, emekten yana bir toplum olarak ekonomik, teknolojik kalkınmayı amaçlayan bir cumhuriyet hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirtiyor, tüm üyelerimizin ve halkımızın cumhuriyet bayramını kutluyor.

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU