DUYURULAR

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI 30. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Odamızın 30.Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gün ve yerde ilan edilen gündemle yapılacaktır. Üyelerimizi Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME
MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1.    Açılış
2.    Başkanlık Divanı Seçimi
3.    Saygı Duruşu
4.    Açılış ve Konuk Konuşmaları
5.    Komisyon Seçimleri
   •    Mali İşler Komisyonu
   •    Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
   •    Kararlar Komisyonu
6.    30. Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
7.    Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
8.    Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
9.    Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
10.  Dilek ve Temenniler
11.  Seçimler ( 2. Gün )

  • Çoğunluklu toplantı 17 Mart 2018 tarihinde saat 09.30’da Hatay Sokak No:10/9 Kızılay–Ankara adresinde yapılacaktır. Seçimler 18 Mart 2018 tarihinde Hatay Sokak No:10/9 Kızılay-Ankara adresinde saat 09.00-17.00 arasında yapılacaktır.
  • Çoğunluksuz toplantı 24 Mart 2018 tarihinde saat 9.30’da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay sokak No:21 Kızılay  Çankaya-Ankara  adresinde yapılacaktır
  • Seçimler 25 Mart 2018 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Hatay Sokak No:10/9 Kızılay Çankaya–Ankara adresinde yapılacaktır.
  • Seçimlere Oda kimlik kartı ve ayrıca bir kimlik belgesi ile gelinmesi rica olunur.