• Evden Çalışma

TMMOB'nin Torba Yasa Taslağı ile ilgili görüşü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecek. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı; konu ile ilgili olarak TMMOB Örgütlülüğüne bir mesaj yayınladı:


TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TORBA YASA TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜMÜZÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BİRLİKTE VERECEĞİZ

Sevgili Arkadaşlar,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TMMOB'ye gönderdiği yazıyla hazırlamış olduğu torba yasa taslağı hakkında görüş ve önerilerimizi 18 Aralık 2014 tarihine kadar yollamamızı istedi.

Görüş istenen torba yasa; İmar Kanunu, Yapı Denetimi Kanunu, İskan Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Tapu Kanunu vb. kanunların bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını içeriyor.

Torbanın içerisinde 6235 sayılı TMMOB Kanunu'ndaki bazı maddelerin değişikliği de var.

İlk okumada görülen odur ki; bu taslak torba yasadaki değişiklikler ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının ve örgütümüzün aleyhine düzenlemeleri içermektedir.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB'ye bağlı Odalarımızın Başkanları ile yaptığımız toplantıda; bu taslak torba yasaya ilişkin ortaklaşa hazırlayacağımız detaylı görüşlerimizi Bakanlığa hep birlikte iletmeyi kararlaştırdık.

TMMOB Yönetim Kurulunda, TMMOB Yüksek Onur Kurulunda, TMMOB Denetleme Kurulunda, Odalarımızda, Odalarımızın Şubelerinde - temsilciliklerinde Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarında, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarında görev alan bütün arkadaşlarımız, kısacası bu ülkede mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleğini temsil eden hepimiz, TMMOB ve Oda ortamında çalışan arkadaşlarımız ile birlikte 18 Aralık Perşembe günü Ankara'da buluşacağız ve Bakanlığa hep birlikte görüşümüzü ileteceğiz.

18 Aralık Perşembe günü buluşma dileğiyle, hepimize kolay gelsin.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06650 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği