TMMOB adına sekretaryası Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan TMMOB Sanayi Kongresi 2017, 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde "Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler" ana temasıyla Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

KONGRE PROGRAMI

08 ARALIK/1.GÜN

09:00 – 09:30 Kayıt

09.30 – 10.30 Açılış Konuşmaları

Ali Ekber ÇAKAR / MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Konuk Konuşmacılar

10.30 – 10.45 Ara

10.45 – 12.45 AÇILIŞ OTURUMU: KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut BORATAV
Küresel Kapitalizmin Tasarımında Yeni Eğilimler
Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU
Sermaye Birikiminde İstikrarsızlığın Kaynakları
Mustafa SÖNMEZ
Ekonomideki Güncel Tehlike: Kamu Maliyesi
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

12.45 – 13.30 Yemek Arası

13.30 – 15.45 I. OTURUM: BÜYÜME, İSTİHDAM, GELİR DAĞILIMI VE TEŞVİKLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret ŞENSES
Dünyada ve Türkiye'de Sanayisizleşme Eğilimleri, Büyüme Dinamikleri
Doç. Dr. Ebru VOYVODA
Yeni Milli Gelir Serisi'nin Sorunları ve Türkiye'nin Büyüme Tercihleri
Yrd. Doç. Dr. Özlem ALBAYRAK
Bir Dönemin Enerji Politikaları
Oğuz TÜRKYILMAZ

15.45 – 16.00 Ara

16.00 – 17.45 II. Oturum: SANAYİNİN GENEL SORUNLARI: İSTİHDAM, FİNANSMAN VE MEKAN

Oturum Başkanı: S. Melih ŞAHİN
Sanayi-İstihdam İlişkisi
Dr. Cevat YILDIRIM
İmalat Sanayi İstihdamında Kayıt Dışılık ve Ücretlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi
Doç. Dr. Emel MEMİŞ PARMAKSIZ, Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Sanayide Teknolojik Dönüşüm: Tek Kısıt Finansman Mı?
Gülay DİNÇEL
Sanayinin Mekansal Dağılımı
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

09 ARALIK/2.GÜN

10.00 – 11.15 I. OTURUM: ODA ALAN ARAŞTIRMALARI MÜHENDİSLER: FABRİKA, TOPLUMSAL YAŞAM VE KENT

Oturum Başkanı: Yunus YENER
Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması
Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR
Tartışmacılar: Kaya GÜVENÇ, Doç. Dr. Serdal BAHÇE,
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

11.15 – 11.30 Ara

11.30 – 12.45 II. OTURUM: ODA ARAŞTIRMA VE RAPORLARININ SUNUMLARI

Oturum Başkanı: Osman SERTER
MMO Raporları: Makina İmalat Raporu, OSB Raporu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri
Yavuz BAYÜLKEN
Gıda Sanayi ve Mühendisler
TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu

12.45 – 13.30 Yemek

13.30 – 15.30 III. OTURUM: TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK

Oturum Başkanı: Ali Ekber ÇAKAR
Büyük Durgunluk Sürerken Endüstri 4.0
Prof. Dr. Erinç YELDAN
Mühendisler ve Toplum Kalkınması
Prof. Dr. Metin DURGUT
Türkiye’nin AR-GE Harcamaları ve AR-GE Merkezleri
A. Selçuk SOYLU

15.30 – 15.45 Ara

15.45 – 17.45 IV. OTURUM: SANAYİLEŞME, KALKINMA VE MÜHENDİSLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Kalkınamayan Türkiye’de Mühendisler
Emin KORAMAZ
Sanayisizleşen ve Mühendissizleşen Türkiye
Doç. Dr. Serdal BAHÇE
Yeni Bir Kalkınma - Sanayileşme
Paradigmasına İhtiyacımız Var!
Dinçer METE

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06650 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği