Etkinlikler

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI 7-8 ŞUBAT 2009’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Temsilciler Kurulu toplantısı 7-8 Şubat 2009 tarihlerinde Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’nden temsilcilerin katılımı ile İstanbul’da aşağıdaki gündemle yapıldı.

Devamını oku...

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası I. Öğrenci Kurultayı yapıldı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından I. Öğrenci Kurultayı 17-18 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul’da Petrol-İş Sendikasında gerçekleştirildi.

Üniversitelerin hızla bir dönüşümden geçtiği ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde düzenlediğimiz öğrenci kurultayı; üniversitelerde yaşanan sorunları, eğitimdeki ve metalurji eğitimindeki eksiklikleri, çevresel ve toplumsal sorunları, genel anlamıyla meslek sorunlarımızı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oldu. Kurultay öğrencilerin eğitime, mesleğe, hayata bakış açılarını sorguladığı, geliştirdiği bir platform olurken öğrenci dayanışmasını sağlamak için de bir başlangıç oluşturdu.

Devamını oku...

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 1. ÖĞRENCİ KURULTAYI

Metalurji, Malzeme ve Seramik Mühendisliği öğrencilerini ilk defa kapsamlı bir şekilde bir araya getirmeyi hedefleyen ve Metalurji Mühendisleri Odasının düzenlediği ilk kurultay olma özelliğini taşıyan TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1. Öğrenci Kurultayı 17-18 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kurultay hakkında kapsamlı bilgi ile kurultay programı ve ulaşım bilgileri için linkleri tıklayın.

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK

TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından yapılan eylem çağrısıyla on binlerce emekçi alanlara çıktı. Ankara'da Güvenpark ve Akay Caddesi'nde toplanan emek-meslek örgütü temsilcileri ve emekçilere TBMM'ye geçiş için izin verilmedi. Polisin engellemelerine karşın emekçiler Kızılay Meydanı'nda buluştu ve yıllar sonra Kızılay Meydanı yeniden miting alanına döndü.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından yapılan eylem çağrısı toplumun bütün kesimlerinden destek buldu. Eyleme, birçok demokratik kitle örgütünün yanı sıra öğrenciler de destek verdi. TMMOB ve DİSK üyeleri Karanfil Sokak'tan yürüyerek, Akay Kavşağına çıkarken, KESK'e bağlı sendikalar da Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Polis, her iki grubun da Meclis'e yürümesine izin vermedi. Güvenpark'ta bekleyen gruba polisin müdahale etmesi üzerine çatışma yaşandı ve polis barikatını aşan grup Kızılay'da oturma eylemi yaptı.

Devamını oku...

HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK İÇİN YÜRÜDÜK

TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı TMMOB, KESK, DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB ve BASK'ın 15 Ocak Salı günü Haydarpaşa Garı'ndan başlattıkları yürüyüş Ankara’da sonlandı. "Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz" sloganıyla yola çıkan emek meslek örgütü temsilcileriyle Kurtuluş Parkı önünde buluşuldu.

Daha önceden belirlenen Meclise yürüyüşümüz, polis barikatıyla engellendi ve üç saat boyunca izin verilmedi. Yapılan görüşmeler sonunda Kızılay’a kadar yürüme izni verildi.

Devamını oku...

METALURJİ ÖĞRENCİLERİ OLARAK BERGAMA VE EŞME’DEYDİK!

Siyanür ile altın üretimi konusunda önceden okuduğumuz, öğrendiğimiz bilgileri pratikte daha iyi anlayabilmek ve bu tesisleri yerlerinde görüp, incelemek amacıyla öğrenci komisyonu olarak düzenlediğimiz geziyi, Metalurji Mühendisleri Odası yöneticilerinden Cemalettin KÜÇÜK, İrfan KAPTI ve 16 öğrenci olarak (İTÜ, YTÜ ve Kocaeli Üni.) 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdik.

İlk günümüzde Bergama-Ovacık Altın Tesisini gördük ve civar köyleri gezerek köylülerle görüşme imkanı yakaladık. Bergama direnişinin yükseldiği köylerden biri olan Çamköy, terkedilmiş bir köyü andırıyordu. Tarlaları maden şirketi tarafından satın alınmış köylüler, Bergama ve İzmir merkezlerine yerleşmeye başlamışlar. Yargı kararına göre kapatılması gereken şirket ise çalışmaya devam ediyor.

Devamını oku...

ÖZGÜR, DEMOKRATİK VE EŞİTLİKÇİ BİR TÜRKİYE MİTİNGİ YAPILDI.

KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısı, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen "Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye" mitingi Ankara Sıhhiye Meydanı'nda yapıldı. Mitinge katılan yaklaşık 40 bin kişi, demokratik bir anayasa taleplerini dile getirirken, mitingde "halkların kardeşliği" ve "bir arada yaşam" vurgusu öne çıktı.

Miting için sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Ankara dışından gelen katılımcılar Hipodrom alanında toplanmaya başladı. Hipodrom alanından saat 10:30'da yürüyüşe geçen miting katılımcıları, isteklerini dile getiren sloganlar, döviz ve pankartlarla Sıhhiye Meydanı'na ulaştı.

Devamını oku...

II. ENDÜSTRİYEL FIRINLAR VE REFRAKTER SEMPOZYUMU VE SERGİSİ YAPILDI.

Birincisi 24-26 Mart 2005 tarihinde yapılan Endüstriyel Fırınlar Ve Refrakter Sempozyumu Ve Sergisi’nin ikincisi 3-5 Mayıs 2007 tarihinde Sakarya Üniversitesi Esen tepe kampusünde gerçekleştirildi.

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan ve üretim miktarı, kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve sahip olan Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter alanı, sektöründeki üretici, pazarlamacı, tüketiciler ve öğretim elemanlarını bir araya getiren bu ikinci etkinlik ile süreç geleneksel yapıya evrilmiştir.

Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, sektör ile ilgili uygulamaların, yeniliklerin, sorunların ve çözümlerin tartıştırıldığı etkinliği ve fotoğrafları için devamını okuyunuz.

Devamını oku...

NÜKLEER KARŞITLARI ANKARA’DA EYLEMLEMDEYDİLER.

Nükleer Karşıtı Platform, 16 Mayıs 2007 tarihinde saat 12.30’da Güvenpark’ta, Sinop ve Akkuyu’dan yurttaşların katılımıyla, geçtiğimiz hafta TBMM’den geçen “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yasa” yı protesto ettiler.

Nükleer Karşıtı Platform adına basın açıklamasını okuyan Erdal APAÇIK açıklamasında kamuoyunun konuya duyarlılığına rağmen yasanın alelacele meclisten geçirilmesini eleştirdi.

Devamını oku...

ÖİB’NDAN ETİ ALÜMİNYUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE VERİLEN “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” YARGI KARARININ 30 GÜN İÇİNDE UYGULAMASINI TALEP ETTİK.

YARGI KARARININ UYGULANMASI HUSUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZİ KONYA VALİLİĞİ’NE VE SEYDİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI’NA SUNDUĞUMUZ DİLEKÇELERLE İLETTİK.

6 Temmuz 2006 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiğimiz dilekçe ile görevini yapmaya davet ettik.

Devamını oku...