Etkinlikler

Suriye’de emperyalist müdahaleye “hayır” demek için ve Türkiye’de konuşlandırılan patriotlara karşı binlerce kişi DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 20 Ocak Pazar günü alanlara çıktı.

Gaziantep‘te Valiliğin yasaklama kararına karşı gerçekleştirilen merkezi mitinge yoğun katılım oldu. Gaziantep‘teki mitinge TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yürütme Kurulu Üyesi Bahattin Şahin, TMMOB Gaziantep birimlerinin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda TMMOB üyesi de katıldı.

Eylem için Ankara‘da Kolej Meydanı‘nda toplanan yüzlerce kişi buradan Sakarya Meydanı‘na yürüdü. İstanbul‘da Kadıköy İskele Meydanı‘nda, İzmir‘de Belçika Konsolosluğu önünde, Bursa‘da Kent Meydanı‘nda, Edirne‘de Belediye binası önünde, Eskişehir‘de İl Sağlık Müdürlüğü önünde ve birçok ilde kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Bugüne kadar sokağın sesinden korkanlara, tehditler yağdıranlara, engellerle önümüze duvar örmeye kalkanlara inat 20 Ocak 2013 Pazar günü tüm yurtta KESK-DİSK-TMMOB-TTB öncülüğünde emek ve demokrasi güçleriyle; “ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır!” şiarıyla alanlarda olacağız. İllerdeki yürüyüş ve basın açıklaması programı aşağıda yer almaktadır.

Gaziantep:
Toplanma Yeri: Kırkayak Parkı
Toplanma Saati: 12.00
Basın Açıklaması: Demokrasi Parkı
Basın Açıklaması Saati: 12.30

İstanbul:
Toplanma Yeri: Kadıköy Et Balık Kurumu Önü
Toplanma Saati: 13.00
Basın Açıklaması: Kadıköy İskele Meydanı

Ankara:
Toplanma Yeri: Kolej Meydanı
Toplanma Saati: 12.30
Basın Açıklaması: Sakarya Meydanı

AKP’nin TMMOB’yi işlevsizleştirip yok etmeye yönelik yasa değişikliğine karşı mücadele ateşi Ankara’da yakıldı. TMMOB üyesi yüzlerce mühendis, mimar, şehir plancısı 15 Aralık Cumartesi akşamı meşalelerle, sloganlarla İnşaat Mühendisleri Odası önünden Mimarlar Odası önüne yürüyerek, burada mücadele ateşini yaktılar.

“Denizimiz, derelerimiz, meralarımız, ormanlarımız, kentlerimiz, köylerimiz, doğamız, ülkemiz, mesleğimiz ve Örgümüz için mücadele meşalesini yakıyoruz” pankartı arkasında yürüyen TMMOB üyelerine emek-meslek örgütleri ve siyasi partiler de destek verdi.

Yürüyüşe, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda yönetim kurulu üyeleri, CHP Milletvekilleri Süleyman Çelebi, Musa Çam, İlhan Demiröz, TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, TTB yöneticileri katıldı.

Yürüyüş için İnşaat Mühendisleri Odası önünde toplanan mühendis, mimar ve şehir plancılar, baretleri; "mesleğimize sahip çıkıyoruz", "rant yasasına hayır", "yaşam alanlarımızın yağmalanmasına hayır" yazılı önlükleriyle "TMMOB yürüyor mücadele büyüyor", "AKP‘ye inat yaşasın hayat" "Bilimin gücü AKP‘yi yenecek" sloganları eşliğinde Konur Sokak‘taki Mimarlar Odası önüne yürüdüler.

Hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin TBMM`den geçmesi sonrası Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen eylemlerde binlerce kişi “savaşa hayır” dedi.

Çağrıcıları arasında TMMOB İl Koordinasyon Kurullarının da bulunduğu eylemler Ankara‘da YKM önünde, İstanbul‘da Taksim‘de, İzmir‘de Konak‘ta gerçekleştirildi.

İstanbul‘da Taksim‘de buluşan binlerce kişi "Çıktı Tezkere Meclis gitsin askere", "Katil ABD İşbirlikçi AKP" sloganlarıyla Galatasaray Lisesi önüne yürüyerek burada bir basın açıklaması yaptı.

Ankara‘da YKM önünde toplanan kitlenin önü Güvenpark‘da polis ve TOMA araçları ile kesildi. Barikata kadar yürüyen kitle uzun bir süre burada bekleyişini sürdürdü. Ancak polis barikatı kaldırmak yerine kitleye gaz bombası ile müdahale etti.

İzmir‘de de binlerce savaş karşıtı Konak‘ta Eski Sümerbank önünden AKP il binasına yürüdü.

16.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 13-15 Eylül 2012 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Beylikdüzü / İstanbul'da gerçekleşmiştir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından,

  • 16.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,

Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından,

  • ANKİROS 2012, ANNOFER 2012 ve TURKCAST 2012 fuarları ve

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından,

  • 6.Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi

eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.

Kongreler ve fuarlar ortak bir program ile açılmıştır. Açılışta;

  • İbrahim Anıl - Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş
  • Timo Würz - CECOF - CEMAFON - EUNITED METALLURGY
  • Prof.Dr. Servet Timur - 16.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Yürütme Kurulu
  • Tunçay Şulan - TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
  • Veysel Yayan - Demir ve Çelik Üreticileri Derneği
  • Niyazi Akdaş - Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği
  • Davut Kavranoğlu - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı

birer konuşma yapmışlardır.

Bayram Çavuş, Kazım Koyuncu, Engin Yörükoğlu, Metin Lokumcu ve 22 Temmuz 2006 tarihinde “Nükleersiz Yaşam Şenliği”nde yitirdiğimiz Soner Balta, Öner Balta ve Güneş Korkmaz anısına, 22 Temmuz 2011 Cuma günü “Şiirler Söylüyoruz Nükleere İnat” etkinliği düzenlendi. Elektrik Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan; Alaettin Aras, Arzu Çağlayan, İnci Gökmen, Erdal Apaçık, Mehmet Besleme, Ramazan Pektaş, Çetin Kurtoğlu, Hüseyin Hızlı, Mehmet Gölge, Murat Aslan, Mustafa Bozkurt ve Baran Aras Türkçe, Kürtçe şiirler okudular.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ve Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi tarafından 3. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi 28-29 Ocak 2010 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu Beşiktaş-İstanbul'da gerçekleşmiştir.

Sempozyumda, bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmaları amacıyla bir platform oluşturulması amaçlanmıştır.

Başta Tekel işçileri, İstanbul itfaiye işçileri ve şeker işçileri olmak üzere tüm emekçi kesimlerin taleplerini dile getirmek için 17 Ocak 2010 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı’nda "Ekmek, Barış, Özgürlük İçin Demokrasi ve Haklar Mitingi” düzenlendi. Miting için Türkiye’nin dört bir tarafından on binlerce kişi Ankara'ya geldi. Türk-İş tarafından düzenlenen mitinge DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin yanı sıra çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

Miting için saat 10:00‘dan itibaren Ankara Tren Garı önünde buluşuldu. Saat 11:00‘den itibaren kortej pankartlar, dövizler ve sloganlarla mitingin gerçekleştirileceği Sıhhiye Meydanı‘na yürüyüşe geçti. Yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı mitingde sloganlarla "genel grev" çağrısı yapıldı.

TMMOB, Tekel fabrikalarının kapatılmasıyla birlikte 4/C kapsamına geçirilmek istenen Tekel işçilerini yalnız bırakmadı. "Özlük haklarıyla kamu kurumlarına devredilme" talebiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen Tekel işçilerinin Türk-İş önünde sürdürdükleri eylemin 10’uncu gününde TMMOB ve bağlı odaların yöneticileri, TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları destek ziyaretinde bulundu. TMMOB önünde toplanarak, sloganlar ve alkışlarla Türk-İş merkezine yürüyen 300’ü aşkın TMMOB üyesi Tekel işçilerinin yanında olduklarını haykırdılar.

Türk-İş önünde bir konuşma yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da şunları söyledi:

4.Alüminyum Sempozyumu, 15-16 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi-Yeşilköy- İSTANBUL'DA gerçekleşmiştir.

Alüminyum Sempozyumu ile birlikte Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından, ALUEXPO Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.

Alt Kategoriler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği