Etkinlikler

Çevre, Gıda, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları İstanbul Şubelerinin düzenlediği organize sanayi siteleri toplantılarının ikincisi 5 Mayıs 2009 tarihinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde, İkitelli KOSGEB binası toplantı salonunda gerçekleştirildi ve 25 meslektaş katıldı.

Toplantı salonunu sağlayan KOSGEB adına Bölge Müdürü Selahattin Kaya'nın açılış konuşması ardından, toplantıyı düzenleyen şubeler adına Çetin Durukanoğlu kısa bir giriş yaptıktan sonra söz bölgede çalışan mühendislere bırakıldı.

Kriz ve Metalurji Sektörü

25 Nisan 2009 Cumartesi Saat: 13:00

Adres:
İstanbul Tabip Odası
Türkocağı Cad. No: 17 Kat: 2-3
Cağaloğlu 34440 İSTANBUL

Fizik- Kimya- Metalurji ve Çevre Mühendisleri Odaları İstanbul Şubelerinin düzenlediği "Ücretli Çalışan ve İşsiz mühendislerin yaşadıkları sorunlar ve birlikte neler yapılabilir" konulu toplantı Anadolu Yakası Sağlık Meslek Odalarının ortak binasında 28 Mart 2008 tarihinde yaklaşık 40 mühendisin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında genel bir kriz ve yaşanan koşullar değerlendirilmesi yapıldı. TMMOB'nin kasım ayında "Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis mimar ve Plancılar Kurultayı" düzenleyeceğinin bilgisi verilerek arkadaşların yaşadıkları deneyimleri aktarmaları için söz meslektaşlara bırakıldı.

5. Dünya Su Forumu’na karşı düzenlenen “Su Hayattır Satılamaz Mitingi” 15 Mart 2009 tarihinde Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlendi.

Mitinge katılım için Rıhtım Caddesi ve Kadıköy İskele Meydanı'na yakın sokaklarda toplananlar “Su yaşamdır, yaşamlarımız satılık değil”, “Su hayattır, satılamaz”, “Su geleceğimizdir, sattırmayacağız” yazılı pankartlar açarak İskele Meydanı'na girdi.

Mitingde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da bir konuşma yaptı.

Su Hayattır SATILAMAZ

MİTİNGE DAVET

15 Mart 2009

Saat: 15:00

Eski Et Balık Kurumu Önü

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

Metalurji ve Kimya Mühendisleri Odaları İstanbul Şubeleri organize sanayi sitelerinde; üyeleriyle tanışma, sanayi sitelerinde mühendislik hizmetlerinin daha iyi nasıl sağlanacağı ve mühendislerin odalarından beklentileri çerçevesinde yapmayı planladığı toplantıların ilkini İMES Sanayi Sitesinde, 28 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirdi. Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’de toplantıya temsilen katıldı.

Toplantıya 12 firmadan 25’in üstünde mühendis, İMES çevresinde bulunan iki işsiz mühendis ve şube yöneticilerimiz katıldı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Temsilciler Kurulu toplantısı 7-8 Şubat 2009 tarihlerinde Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’nden temsilcilerin katılımı ile İstanbul’da aşağıdaki gündemle yapıldı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından I. Öğrenci Kurultayı 17-18 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul’da Petrol-İş Sendikasında gerçekleştirildi.

Üniversitelerin hızla bir dönüşümden geçtiği ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde düzenlediğimiz öğrenci kurultayı; üniversitelerde yaşanan sorunları, eğitimdeki ve metalurji eğitimindeki eksiklikleri, çevresel ve toplumsal sorunları, genel anlamıyla meslek sorunlarımızı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oldu. Kurultay öğrencilerin eğitime, mesleğe, hayata bakış açılarını sorguladığı, geliştirdiği bir platform olurken öğrenci dayanışmasını sağlamak için de bir başlangıç oluşturdu.

Metalurji, Malzeme ve Seramik Mühendisliği öğrencilerini ilk defa kapsamlı bir şekilde bir araya getirmeyi hedefleyen ve Metalurji Mühendisleri Odasının düzenlediği ilk kurultay olma özelliğini taşıyan TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1. Öğrenci Kurultayı 17-18 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kurultay hakkında kapsamlı bilgi ile kurultay programı ve ulaşım bilgileri için linkleri tıklayın.

TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından yapılan eylem çağrısıyla on binlerce emekçi alanlara çıktı. Ankara'da Güvenpark ve Akay Caddesi'nde toplanan emek-meslek örgütü temsilcileri ve emekçilere TBMM'ye geçiş için izin verilmedi. Polisin engellemelerine karşın emekçiler Kızılay Meydanı'nda buluştu ve yıllar sonra Kızılay Meydanı yeniden miting alanına döndü.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından yapılan eylem çağrısı toplumun bütün kesimlerinden destek buldu. Eyleme, birçok demokratik kitle örgütünün yanı sıra öğrenciler de destek verdi. TMMOB ve DİSK üyeleri Karanfil Sokak'tan yürüyerek, Akay Kavşağına çıkarken, KESK'e bağlı sendikalar da Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Polis, her iki grubun da Meclis'e yürümesine izin vermedi. Güvenpark'ta bekleyen gruba polisin müdahale etmesi üzerine çatışma yaşandı ve polis barikatını aşan grup Kızılay'da oturma eylemi yaptı.

Alt Kategoriler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği