Etkinlikler

TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı TMMOB, KESK, DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB ve BASK'ın 15 Ocak Salı günü Haydarpaşa Garı'ndan başlattıkları yürüyüş Ankara’da sonlandı. "Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz" sloganıyla yola çıkan emek meslek örgütü temsilcileriyle Kurtuluş Parkı önünde buluşuldu.

Daha önceden belirlenen Meclise yürüyüşümüz, polis barikatıyla engellendi ve üç saat boyunca izin verilmedi. Yapılan görüşmeler sonunda Kızılay’a kadar yürüme izni verildi.

Siyanür ile altın üretimi konusunda önceden okuduğumuz, öğrendiğimiz bilgileri pratikte daha iyi anlayabilmek ve bu tesisleri yerlerinde görüp, incelemek amacıyla öğrenci komisyonu olarak düzenlediğimiz geziyi, Metalurji Mühendisleri Odası yöneticilerinden Cemalettin KÜÇÜK, İrfan KAPTI ve 16 öğrenci olarak (İTÜ, YTÜ ve Kocaeli Üni.) 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdik.

İlk günümüzde Bergama-Ovacık Altın Tesisini gördük ve civar köyleri gezerek köylülerle görüşme imkanı yakaladık. Bergama direnişinin yükseldiği köylerden biri olan Çamköy, terkedilmiş bir köyü andırıyordu. Tarlaları maden şirketi tarafından satın alınmış köylüler, Bergama ve İzmir merkezlerine yerleşmeye başlamışlar. Yargı kararına göre kapatılması gereken şirket ise çalışmaya devam ediyor.

KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısı, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen "Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye" mitingi Ankara Sıhhiye Meydanı'nda yapıldı. Mitinge katılan yaklaşık 40 bin kişi, demokratik bir anayasa taleplerini dile getirirken, mitingde "halkların kardeşliği" ve "bir arada yaşam" vurgusu öne çıktı.

Miting için sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Ankara dışından gelen katılımcılar Hipodrom alanında toplanmaya başladı. Hipodrom alanından saat 10:30'da yürüyüşe geçen miting katılımcıları, isteklerini dile getiren sloganlar, döviz ve pankartlarla Sıhhiye Meydanı'na ulaştı.

Birincisi 24-26 Mart 2005 tarihinde yapılan Endüstriyel Fırınlar Ve Refrakter Sempozyumu Ve Sergisi’nin ikincisi 3-5 Mayıs 2007 tarihinde Sakarya Üniversitesi Esen tepe kampusünde gerçekleştirildi.

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan ve üretim miktarı, kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve sahip olan Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter alanı, sektöründeki üretici, pazarlamacı, tüketiciler ve öğretim elemanlarını bir araya getiren bu ikinci etkinlik ile süreç geleneksel yapıya evrilmiştir.

Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, sektör ile ilgili uygulamaların, yeniliklerin, sorunların ve çözümlerin tartıştırıldığı etkinliği ve fotoğrafları için devamını okuyunuz.

Nükleer Karşıtı Platform, 16 Mayıs 2007 tarihinde saat 12.30’da Güvenpark’ta, Sinop ve Akkuyu’dan yurttaşların katılımıyla, geçtiğimiz hafta TBMM’den geçen “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yasa” yı protesto ettiler.

Nükleer Karşıtı Platform adına basın açıklamasını okuyan Erdal APAÇIK açıklamasında kamuoyunun konuya duyarlılığına rağmen yasanın alelacele meclisten geçirilmesini eleştirdi.

YARGI KARARININ UYGULANMASI HUSUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZİ KONYA VALİLİĞİ’NE VE SEYDİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI’NA SUNDUĞUMUZ DİLEKÇELERLE İLETTİK.

6 Temmuz 2006 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiğimiz dilekçe ile görevini yapmaya davet ettik.

ODAMIZ, TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KİGEM VAKFI BAŞKANI MÜMTAZ SOYSAL DANIŞTAY’IN ETİ ALÜMİNYUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” KARARI SEVİNCİNİ SEYDİŞEHİRLİLERLE PAYLAŞTI

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi İlker Ertem, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Vardal, Cemalettin Küçük, İsmail Küçük, Teknik Görevli Özgür Cemile Göktaş, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 2.Başkanı Kaya Özeren, Oda Sekreteri Hüseyin Savaş, KİGEM Vakfı Başkanı Mümtaz Soysal'ın katılımıyla önce Konya Valisi A.Atilla Osmançelebioğlu ziyaret edildi. Etkinlik programında yer alan Seydişehir Kaymakamlığı’na da dilekçelerimiz iletildi.

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi'nde bizleri coşkuyla karşılayan Seydişehirlilerle buluşuldu. Yapılan basın açıklaması sonrasında TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi İlker Ertem, Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, Metalurji Mühendisleri Odası 2.Başkanı Kaya Özeren ve KİGEM Vakfı Başkanı Mümtaz Soysal birer konuşma yaptılar. Konuşmalar sonrasında halkın katılımlıyla dost sohbetine dönüşen toplantıda gelecek günler üzerine konuşuldu.

Kanada’lı altın şirketi ELDORADO GOLD’a bağlı TÜPRAG firmasının, İnayda’daki maden ocağında, “dünyada en barbar ve en ilkel sistem” olarak tanımlanan “yığın liç” yöntemiyle işletecek. İnay Köylüleri topraklarını kirlettikten sonra bırakıp kaçacak şirkete ve anayasadan gelen sağlıklı bir çevrede yaşam haklarını savunma mücadelesi veriyorlar.

Seslerini duyurmak için 31 Mayıs 2006 tarihinde Ankara’ya geldiler. Yüksel caddesinde basın açıklaması akabinde, köy halkının imzaların ve dileklerini TBMM’ne ve Cumhurbaşkanlığı’na ilettiler.

Odamız 4-5 Mayıs 2006 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri ile buluştu. Katılımın ve ilginin yoğun olduğu söyleşi bölümünde, ülkenin, sektörün, üniversitenin ve öğrencilerin sorunları tartışıldı.

Öğrencilerin yararlanması amacıyla odamız yayınları dağıtılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilciliği’mize verildi.

Ülke topraklarının radyoaktif kirlenmesine karşı çıkan onbinler 29 Nisan’da Sinop’ta toplandı. Daha önce de zehirli varillerle tanışan Sinoplular bu kez topraklarında nükleer santral kurulmaması için mücadele veriyorlar. Hidrolik kaynaklarımızın henüz %35’inin kullanıldığı, fosil kaynaklarımızın hiçe sayıldığı yenilebilir kaynakların gözden kaçırılarak nükleer enerji şarttır dayatmasına karşı çıkan odamız Sinopluların nükleer santral karşıtı mücadelesinde yanlarında olduğunu Sinoplularla paylaşmıştır.

Alt Kategoriler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği