Etkinlikler

Odamız, 23 Mayıs 2005 günü Eti Alüminyum çalışanlarının ve Seydişehir halkının iş-aş kapısı olan fabrikalarını sattırmamak ve özelleştirme kapsamından çıkarmak için verdiği mücadele sırasında yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletmek ve bu onurlu mücadeleye destek vermek amacıyla yine Seydişehir’deydi.

Şehir Meclisi bileşenleri ile yapılan toplantıda, Seydişehirliler, mücadelenin fabrikalarının özelleştirme kapsamından çıkarılıncaya kadar devam edeceğini belirtiler.

5 nisan Seydişehir ziyaretimiz sırasında Seydişehir Şehir Meclisi ve Eti Alüminyum çalışanlarından gelen talep üzerine Odamız, Sn Mümtaz Soysal ve Sn Aziz Konukman'ın konuşmacı olarak katılacağı "Özelleştirmeler ve Seydişehir II" konferansı düzenlenmesi kararı aldı.

Yoğun katılımın olduğu kapalı spor salonunun yetersiz kalması nedeniyle yaklaşık 2500 kişinin izleyebildiği etkinlikte, Seydişehirliler fabrikalarına sahip çıkacaklarını bir kez daha dile getirdiler.

Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin ihale şartnamesi ve son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla davet edilen Odamız 5 Nisan 2005 tarihinde Seydişehir’deydi.

Çelik-İş Sendikasına yapılan ziyarette, Şb. Başkanı Sn. Muharrem Oğuz, Alüminyum Tesislerinin satılmaması için direniş kararı aldıklarını ve mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Şehirde fabrika çalışanları ve şehir bileşenleriyle de bir toplantı yapıldı. Toplantıda çalışanların ve Seydişehir halkının bugüne kadar uyutulduğunu ihale şartnamesini görünce anladıklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. Verilecek bu mücadelede Odamızın bugüne kadar verdiği desteğin bundan sonra da devam edeceğinden kuşkuları olmadığını belirttiler. Yoğun ilginin olduğu toplantıda yapılması gerekenler hakkında görüşmelerde bulunuldu.

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan Endüstriyel Fırınlar ve Refrakterlerin, üretim miktarı, kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve sahip olmasından hareketle düzenlenen I. ENDÜSTRİYEL FIRINLAR VE REFRAKTER SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 24-26 mart 2005 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde gerçekleştirildi.

Bu alanda faaliyet gösteren imalatçı, pazarlamacı, kullanıcı ve öğretim elemanlarının bir araya getirilmesiyle, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümlerini tartıştıkları etkinliğin detaylı bilgisini buraya tıklayarak edinebilirsiniz.

6 Kasım 1936 tarihinde işletmeye alınan İzmit Müessesesi, Türkiye'de kurulan ilk kağıt fabrikasıdır. Türkiye'de kağıt sanayiinin gelişiminde ve diğer müesseselerin kurulmasında temel taşı olan ve ülke kağıt sektörüne okul görevi yapmıştır.
Ancak, Kağıdın hammaddesi olan selüloz ve odun hamurunu kendi üreten tek kuruluş olan Seka İzmit İşletmesi Özelleştirme Yüksek Kurulu 4 Kasım 2004’te aldığı kararla 27 Ocak’ta kapatılıyor.

Bu gelişmeler üzerine 734 Seka işçisi karar geri alınana kadar çıkmamak üzere kendilerini fabrikaya hapsetme kararı alarak 19 Ocak’tan beri fabrikada kalmaktadır. Oda Yönetim Kurulumuz 22 Ocak’ta fabrikayı ziyaret etmiş ve Oda Başkanımız tarafından yapılan konuşmada, Odamızın Seka çalışanlarının kapatma karşıtı mücadelelerinde yanlarında olduğu bir kez daha belirtilmiştir.

Odamız, Eti Alüminyum A.Ş.’nin Ağustos 2003 tarihinde Özelleştirme Kapsam ve Programına alınması üzerine Seydişehir’de etkinliklerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda 12 Ekim 2004 tarinde Sn Aziz Konukman (Gazi Ünv. Öğrt. Üyesi) ve Sn Ayfer Eğilmez’in ( Petrol İş Sen. Uzmanı) konuşmacı olarak katıldığı “Özelleştirmeler ve Seydişehir” konferansı yapılmıştır.

İlginin yoğun olduğu bu etkinliğimiz, Genelde özelleştirmelerin, özelde Eti Alüminyum’un tartışıldığı bölümünde izleyicilerinde katılımıyla gerçekleşmiştir.

Eti Krom A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki İdare hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 3 üncü kez açılan ihalede son teklif verme tarihi olan 26 Nisan 2004 itibariyle 10 teklif alınmıştır. Nihai pazarlık görüşmeleri 4 Mayıs 2004 tarihinde tamamlanmış en yüksek teklifi 58.100.000 ABD doları ile Yıltaş İnşaat Ticaret Ltd. Şti vermiştir.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, tesisin stoklarında halihazırda 124 milyon dolarlık malzeme bulunduğu belirtilmiştir.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarı'nın geri çekilmesi, bu tasarının yerine halkımızın taleplerini içerecek gerçek bir reformun hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için işçi ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinden 100 bin dolayında katılımla gerçekleşen mitinge TMMOB ve Oda pankartları arkasında yurdun değişik yerlerinden gelen 2000'i aşkın üyemiz katıldı.

II. Alüminyum Sempozyumu ve Sergisi 22-24 Mayıs 2003 tarihleri arasında Eti Alüminyum A.Ş., Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Eti Alüminyum Tesisleri Seydişehir - Konya'da yapıldı..

Birincil Alüminyum Sektöründeki Gelişmeler, Hammadde Rezervleri ve Yardımcı Malzemeler, Çevre Politikaları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Yüzey İşlemleri, Enjeksiyon, Döküm ve Alaşımlandırma, Plastik Şekil Verme, Alüminyum Sektöründe Ar-Ge ve Kalite Kontrol, İkincil Alüminyum'da Geri Kazanım ve Alüminyum Kullanım Yerleri başlıklı 9 oturumda toplam 35 bildiri sunuldu.Prof.Dr. İsmail Duman tarafından "Alüminyuma Genel Bakış"başlıklı açılış bildirisi ve "İkincil Alüminyum Sektörünün ve Kullanıcılarının Sorunları" başlıklı bir panel yapıldı.3 gün süren sempozyuma 100'ün üstünde firmadan 300'ün üstünde delege katılımı sağlandı.

Alt Kategoriler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği