HABERLER

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI'NDA GERÇEK ÖRNEKLER ÜZERİNDEN KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ'Nİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

13 -14 Aralık 2016 tarihlerinde TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları’nda Gerçek Örnekler Üzerinden Korozyon ve Korozyondan Korunma Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Eğitimimiz, Prof.Dr. Ali Fuat Çakır ve Prof.Dr.Mustafa Ürgen tarafından katılımcılarımız ile paylaşıldı.

TOFAŞ’a yaptığımız eğitimin öncelikli amacı; otomotiv sektörüne ilişkin gerçek örnekler üzerinden korozyonun temel ilkelerini, ekonomik önemini ve korozyondan korunma yöntemleri konusunda gerekli bilinç ve bilginin kazandırılmasıydı.

Bu amaca yönelik olarak katılımcılara
1. Korozyonun nasıl ve neden meydana geldiği,
2. Korozyon üzerinde etkili termodinamik ve kinetik prensipler hakkında bilgi paylaşımı,
3. Korozyonun neden olduğu ekonomik kayıplar,
4. Korozyon türleri ve korozyon sonucu oluşacak hasar şekilleri
5. Korozyon ile mücadele etmenin temel prensipleri
6. Korozyondan korunmada tasarımın öneminin kavranmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2 gün süre ile gerçekleştirdiğimiz korozyon eğitimine tanışma ve katılımcıların eğitimden beklentilerinin alınmasıyla başlanmış, ön test uygulanarak korozyon konusundaki genel bilgileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Korozyon eğitiminin içeriği her gün için 5’er oturumda verilmiş olup, şirket özeline ilişkin örnekler ve vaka sunumlarıyla eğitim tamamlanmıştır.