TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 9.Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2009 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı:

GÜNDEM

1. Gün
1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açış Konuşmaları
5. Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması ve görüşülmesi; Şube Yönetim Kurulunun aklanması
6. Şubenin yeni dönem yıllık bütçelerinin görüşülmesi ve onaylanması,
7. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
8. Dilek ve Öneriler
9. Kapanış

2.Gün Seçimler

9.Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına Yavuz Okçuoğlu oybirliği ile seçildi. Divan Başkanı Yardımcılığı Sabahattin Özen, Divan yazman üyeliklerine Filiz Ural ve Deniz Becerik oybirliği ile seçildiler.

8. Dönem İstanbul Şube Başkanı Feyzi Demir ve Oda Başkanı Cemalettin Küçük açılış konuşmalarını yaptılar.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 8. Dönem çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporları okundu ve görüşüldü.

Bu görüşmelerden sonra 8. Dönem Yönetim Kurulu oy birliği ile aklandı.

2010-2011 yılı tahmini gelir/gider bütçesi okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

9.Dönem Yönetim Kurulu aday listeleri belirlendi ve seçim kuruluna gönderildi.

Dilek ve temenniler gündeminde üyeler Odanın gelecek dönem yapması gereken çalışmalar konusunda görüşlerini bildirdiler.

Genel Kurul 70 gündür direnen tekel işçileri için destek mesajı gönderilmesi kararı ile sona erdi.

21 Şubat 2010 tarihinde yapınla seçimler ile aşağıdaki yönetim kurulu oluşturuldu.

YÖNETİM KURULU ASIL
1. FEYZİ DEMİR
2. BELGİN MERT
3. MURAT CİN
4. SUAT GÖCEKLİ
5. NAZIN ÖZKAN ASAN
6. ÖZGE BALCIOĞLU
7. AYDIN ŞELTE

YÖNETİM KURULU YEDEK
1. TURGAY ALDI
2. ŞÜKRÜ ASLANTAŞ
3. EMİNE DENİZKUŞU
4. ÖZGÜN KÜÇÜKOĞLU
5. ELİF NAZAN ŞEKER
6. BAŞAK YETİŞTİ

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği