Nükleer Karşıtı Platform (NKP), AKP Hükümeti’nin “Mersin ve Sinop’ta Rusya ve Güney Kore ile ikili anlaşmalar yoluyla ihalesiz olarak nükleer santral kurulmasına” yönelik girişimleri nedeniyle yeniden eylemlilik sürecini başlattı. NKP’nin dün (13 Nisan) yaptığı Yürütme Kurulu toplantısı sonucunda, Çernobil Nükleer Santral Felaketi’nin 24. yılında nükleer santral kurma girişimlerine karşı çeşitli etkinlikler düzenlenerek, mücadelenin yükseltilmesi kararlaştırıldı.

NKP Yürütme Kurulu, EMO Hizmet Binası‘nda 13 Nisan Salı günü, "26 Nisan Çernobil Nükleer Santral Kazası‘nın yıldönümü nisan ayı etkinlikleri" gündemi ile toplandı. Toplantıya Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) adına Kemal Bulut, Elektrik Mühendisleri Odası adına Cengiz Göltaş, Erdal Apaçık, Mehmet Bozkırlıoğlu ve Mehmet Atay, Jeoloji Mühendisleri Odası adına Serap Kurt, Metalurji Mühendisleri Odası adına Hüseyin Savaş, EMO Ankara Şubesi adına Ramazan Pektaş, Ekoloji Kollektifi adına Fevzi Özlüer ve Avukat Mehmet Horuş katıldı.

NKP Yürütme Kurulu toplantısı sonucunda ilk olarak 16 Nisan Cuma günü saat 13.00‘de Ankara‘da Yüksel Caddesi‘nde basın açıklaması yapılmasına karar verildi. Mersin‘de 24 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan "Mersin ve Akkuyu Halkı Yeni Bir Çernobil İstemiyor" başlıklı yürüyüş ve mitinge NKP Yürütme Kurulu‘nun katılması da benimsenirken, nisan ayına yönelik etkinlik programı oluşturuldu. Bu program kapsamında 21 Nisan Çarşamba günü Konur Sokak‘ta Mimarlar Odası önünde fotoğraf sergisi açılacak. Sergi 26 Nisan Pazartesi günü akşama kadar açık kalacak. Jeoloji Mühendisleri Odası Konferans Salonu‘nda 22 Nisan Perşembe günü saat 18.30‘da, Hacettepe Üniversitesi‘nde 23 Nisan Cuma günü, EMO Konferans Salonu‘nda 24 Nisan Cumartesi günü saat 17.00‘de film gösterimi yapılacak.

Çernobil felaketinin yıldönümünde 26 Nisan Pazartesi günü ise saat 12.30‘da İzmir Caddesi‘nde Kızılay PTT‘den TBMM‘ne toplu kart gönderimi yapılacak. Kart gönderiminin ardından Başbakanlığa yürünerek, Başbakanlık önünde saat 13.00‘de basın açıklaması gerçekleştirilecek.


NÜKLEER KARŞITI PLATFORM YÜRÜTME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu; Elektrik Mühendisleri Odası Hizmet Binasında 13 Nisan 2010 Salı günü saat 18:30'da, 26 Nisan Çernobil Nükleer Santral kazasının Yıl Dönümü Nisan Ayı etkinlikleri gündemi ile toplandı.

oplantıya Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası(ESM) adına Kemal BULUT, Elektrik Mühendisleri Odası adına Cengiz GÖLTAŞ, Erdal APAÇIK, Mehmet BOZKIRLIOĞLU ve Mehmet ATAY, Jeoloji Mühendisleri Odası adına Serap KURT, Metalurji Mühendisleri Odası adına Hüseyin SAVAŞ, EMO Ankara Şube adına Ramazan PEKTAŞ, Ekoloji Kollektifi adına Fevzi ÖZLÜER ve Avukat Mehmet HORUŞ katıldı.
Toplantıda 26 Nisan Çernobil Nükleer Santral Kazasının yıl dönümünde Nisan ayında yapılacak etkinlikler ve NKP'nin Ülkemizde nükleer santral kurulması konusunda gelişmeler ışığında kısa ve uzun vadede yapacakları görüşüldü.

Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar:

1) Nükleer Karşıtı Platform'un "Nükleerdeki Gelişmeler" hakkında Basın Açıklaması
Tarih: 16 Nisan 2010 Saat:13:00
Yer: Yüksel Caddesi -Kızılay

2) 24 Nisan 2010 da Mersin de gerçekleştirilecek olan mitinge NKP Yürütmesinin katılım sağlaması,

3) 26 Nisan 2010 Çernobil Nükleer Santral Kazasının yıl dönümünde nisan ayı içerisinde yapılacak etkinlik programı:

21 Nisan 2010 Çarşamba: Fotoğraf Sergisi Açılışı- Mimarlar Odası önü
(26 Nisan Akşamına kadar Mimarlar Odası önünde kalacak olan fotoğraf sergisinin açılışı)

22 Nisan 2010 Perşembe Saat:18:30: FİLM Gösterimi - Jeoloji Mühendisleri Odası Konferans Salonu

23 Nisan 2010 Cuma: FİLM Gösterimi - Hacettepe Üniversitesi
24 Nisan 2010 Cumartes Saat:17:00i: FİLM Gösterimi - Elektrik Mühendisleri Odası Konferans Salonu

26 Nisan 2010 Pazartesi: Toplu Kart Gönderimi- Kızılay PTT (İzmir Cad.)
(Saat:12,30 da Kızılay PTT den (İzmir Cad.) TBMM' e toplu kart gönderimi yapılacak ardından Başbakanlığa
yürünerek Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılacaktır.)

Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği