METEM HABERLERİ

POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ (27-28 Nisan 2018)

METEM (TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi) olarak 27 – 28 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz “Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretim Teknikleri Eğitimi” İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdem DEMİRKESEN tarafından hazırlanarak katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

Günümüzde sanayileşmenin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte malzeme ihtiyacı da giderek artmaktadır. Bu nedenle hem kullanışlı hem de avantajlı malzeme bulma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Kompozit malzemeler de bu ihtiyaçla birlikte çok geniş bir uygulama sahası bulmuştur. Bu amaçla termoplastik ve termoset esaslı polimerik kompozitlerin üretiminde kullanılan temel tekniklerin prensipleri, üretim tekniği ve yapı bileşenlerinin seçiminde kullanılan kriterler bu eğitimin ana amaçlarıdır.

Polimerik esaslı kompozitleri tasarlayan, üreten, satışı ile ilgilenen mühendis ve teknik elemanlar bu eğitimin katılımcı grubunu oluşturabilir.

Kapsamlı bilgi için tıklayın.

Eğitim Tarihi: 27 – 28 Nisan 2018
Eğitim Saati: 09:00 -17:00                                                                          
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi
Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2018