Metem Haberleri

METEM’in 2016 yılında planladığı ilk teknik eğitim olan Hasar Analizi Eğitimi, 19 - 20 Şubat 2016 tarihlerinde Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI, Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU ve Doç. Dr. Murat BAYDOĞAN tarafından 2 tam gün olarak planlanmıştır.

Günlük yaşantımızda kullandığımız çeşitli malzemelerden yapılmış parçaların veya teknolojik uygulamalarda kullanılan sistemlerin titizlikle yapılan tasarım ve uygun malzeme seçiminde kullanılan malzemelerin özelliklerinin iyi bilinmesine rağmen yine de servise sunulması başında veya servis süresince fonksiyonlarını yitirip beklenen performansı sağlayamadıkları durumlarla karşılaşılmaktadır.

Sektörde olası ekonomik kayıpları azaltmak ve proaktif yaklaşımlarla olası hasarları azaltabilmek adına yapılandırılmış olan eğitimimizin temel amacı; üretim sektöründe çalışan tüm yönetici ve mühendislerin, sektörün dışa açılımı ve kalite standartları ile pekişen ürün ortaya çıkarma safhalarında; kullandıkları malzemenin davranış özelliklerini daha yakından tanımak, olası hasara neden olan mekanizmayı belirleyerek teknolojik hatayı saptamak ve zararın giderilmesine yönelik yöntem ve uygulamalara ait bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Üretimde çalışan tüm mühendisler, yöneticiler, satın almacılar ve satışçılar başta olmak üzere işletmede sorumluluk taşıyan tüm kişilerle bu eğitimde buluşmayı umuyoruz.

Eğitimle ilgili kapsamlı bilgi için tıklayın.

Eğitim Tarihi: 19 – 20 Şubat 2016
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi
Eğitim Ücreti: TMMOB Üyeleri: 400 TL+KDV Üye Olmayan Katılımcılar: 600 TL+KDV
Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2016

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM) 2015 yılının son eğitimi olan Yüzey İşlemleri Eğitimi'ni, 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Eğitimimiz İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Fuat Çakır ve Prof. Dr. Mustafa Ürgen tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile paylaşıldı.

Son derece kapsamlı ve birçok farklı disiplinin ilgi alanına giren Yüzey İşlemleri konusu kapsamında metalik malzemelere uygulanan yüzey işlemlerinden bahsedilerek, yüzey işlemlerini uygulayan ve kullanan katılımcılara yüzey işlem yöntemlerinin temel ilkeleri tanıtıldı, avantaj ve dezavantajları vurgulandı. Eğitimimiz, uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve bilincin kazandırılması amacıyla, katılımcı firmaların yaşadığı sorunlar üzerinde konuşularak tamamlandı.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM) 11 - 12 Aralık tarihlerinde Gerçek Örnekler Üzerinden Korozyon ve Korozyondan Korunma Eğitimi'nin tekrarını gerçekleştirdi. Eğitimimiz İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Fuat Çakır ve Prof. Dr. Mustafa Ürgen tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile paylaşıldı.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM), olarak Çelik Seçimi ve Isıl İşlem Eğitimi'ni 4 - 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdik.

Çelik satıcıları ve kullanıcıları için, çelik malzemelerin kullanım amacına uygun olarak seçme kriterlerin belirlenmesi, çeliğe uygulanan ısıl işlemler ve kullanım amacına uygun ısıl işlem yöntemi seçim konularını kapsayan eğitimiz Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi'nde, Erkan COŞKUN ve Mehmet ASAY tarafından katılımcılarımız ile paylaşıldı.

11 – 12 Aralık 2015 tarihinde Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR ve Prof. DR. Mustafa ÜRGEN tarafından 2 tam gün olarak planlanmıştır.

Türkiye’deki tüm sanayi kollarını ilgilendiren korozyon konusunun yeterince bilinmiyor olması ve alanla ilgilenen yetkin kişilerin azlığı, korozyon konusuna yönelik bilgi ve deneyim ihtiyacını her geçen gün daha da hissettirmektedir. Korozyonla ilgili kazanılacak bilgi ve yaklaşımların sektörlere ciddi ekonomik kazançlar sağlayacağı kesindir. Çünkü yaşanan malzeme kayıplarını önlemek proseslerde kullanılan yöntem ve tasarımlarda yapılacak değişikliklerle mümkündür ve bu pratik bilgilerin paylaşılması, uygulamalar üzerinden değerlendirilmesi eğitimin ana hedefidir.

Metalik malzemeleri üreten, tasarlayan , uygulayan, satışı ile ilgilenen, tüketen mühendisler, teknik elemanlar, yöneticiler, satın alma ve satış elemanlarının tümünü Türkiye’de benzeri olmayan bu eğitimimizle karşılaştırmaktan mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirterek davet etmek istiyoruz.

Sanayinin ihtiyacına cevap oluşturabilmek ve konuya gerekli olan odaklanmayı yaratabilmek adına hazırladığımız programın detay ve içeriklerine ekte paylaştığımız dijital duyurudan ulaşabilir, kayıt formunu doldurarak ön kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Eğitim Tarihi: 11 – 12 Aralık 2015
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi
Eğitim Ücreti: TMMOB Üyeleri: 400 TL+KDV Üye Olmayan Katılımcılar: 600 TL+KDV
Son Başvuru Tarihi: 4 Aralık 2015

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM), teknik eğitimlerinin devamı olan Mühendislik Uygulamarında Temel Malzeme Bilgisi İlke ve Uygulamaları Eğitimi'ni 12 - 13 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirdi.

Teorik eğitim ve laboratuvar çalışmaları olarak planlanan eğitimin ilk günü, eğitim merkezimiz Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi'nde, ikinci günü ise İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirildi. Eğitim, İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gültekin Göller, Prof. Dr. Filiz ÇINAR ŞAHİN ve Yrd. Doç. Dr. İpek AKIN KARADAYI tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile paylaşıldı.

12 - 13 Kasım 2015 tarihinde Prof Dr. Gültekin GÖLLER, Prof.Dr. Filiz ÇINAR ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. İpek AKIN KARADAYI tarafından teorik ve laboratuvar uygulama çalışması olacak şekilde planlanmıştır.

Eğitimde temel olarak; Mühendislik malzemelerini tanımak, mühendislik uygulamalarındaki tasarımlarda kullanmak ve malzeme seçimi yapabilmek için gerekli olan temel malzeme bilgisi, üretim ve karakterizasyon yöntemleri hakkında bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Tüm yönetici ve mühendisler bu eğitimin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Sanayinin ihtiyacına cevap oluşturabilmek ve konuya gerekli olan odaklanmayı yaratabilmek adına hazırladığımız programın detay ve içeriklerine ekte paylaştığımız dijital duyurudan ulaşabilir, kayıt formunu doldurarak ön kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Eğitim Tarihi: 12 – 13 Kasım 2015
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi, İTÜ
Eğitim Ücreti: TMMOB Üyeleri: 400 TL + KDV Üye Olmayan Katılımcılar: 600 TL + KDV
Son BaşvuruTarihi: 6 Kasım 2015

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM) Genel Katılıma Açık Eğitimlerine devam ediyor. Eylül ayı ile birlikte 2015 yılı içerisinde programladığımız eğitimlere Aralık sonuna kadar devam edeceğiz.

Teknik eğitimlerimizin devamı olan, Dökümhanelerde Atık Minimizasyonu ve Metallerin Çevresel Etkileri 11 Eylül 2015 tarihinde ve yine Çelikhanelerde Atık Minimizasyonu ve Metallerin Çevresel Etkileri 12 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Validebağ Adile Sultan Kasrı’nda düzenlediğimiz Dökümhane ve Çelikhanelerde Atık Minimizasyonu ve Metallerin Çevresel Etkileri Eğitimi, İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Servet TİMUR tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile paylaşıldı.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi’nin ( METEM ) 2015 yılı için planlanan teknik eğitimlerinden biri olan Mühendislik Uygulamalarında Temel Malzeme Bilgisi İlke ve Uygulamaları Eğitimi, 1-2-3 Ekim 2015 tarihlerinde Prof Dr. Gültekin GÖLLER, Prof.Dr. Filiz ÇINAR ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. İpek AKIN KARADAYI tarafından 2,5 gün teorik, yarım gün laboratuvar uygulama çalışması olacak şekilde planlanmıştır.

Eğitimde temel olarak; mühendislik malzemelerini tanımak, mühendislik uygulamalarındaki tasarımlarda kullanmak ve malzeme seçimi yapabilmek için gerekli olan temel malzeme bilgisi, üretim ve karakterizasyon yöntemleri hakkında bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Tüm yönetici ve mühendisler bu eğitimin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Kapsamlı bilgi için tıklayın.

Eğitim Tarihi: 1-2-3 Ekim 2015
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi ( İki Gün), İTÜ ( Yarım Gün )
Eğitim Ücreti: TMMOB Üyeleri: 600 TL+KDV Üye Olmayan Katılımcılar: 800 TL+KDV
Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2015

Geçtiğimiz aylarda sizlerle duyurusunu paylaştığımız TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM) ilk teknik eğitimini 26 - 27 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirdi. Eğitim mekanımız Validebağ Adile Sultan Kasrı’nda düzenlediğimiz Gerçek Örnekler Üzerinden Korozyon ve Korozyondan Korunma Eğitimi, İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Fuat Çakır ve Prof. Dr. Mustafa Ürgen tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile paylaşıldı.

Sektörün ileri gelen firmalarından ve farklı disiplinlerden katılımcıların bir araya geldiği eğitimimiz; teorik bilgi ile pratiğin bir arada ele alındığı, karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı bir temas ve etkileşim olanağı sundu. Korozyon ile ilgili olası sorunlara ilişkin spesifik örnekler üzerinden korozyon ve korozyondan korunma yaklaşımları görünür hale getirildi.