Makaleler

"EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN DEMOKRASİ VE HAKLAR MİTİNGİ" YAPILDI

Başta Tekel işçileri, İstanbul itfaiye işçileri ve şeker işçileri olmak üzere tüm emekçi kesimlerin taleplerini dile getirmek için 17 Ocak 2010 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı’nda "Ekmek, Barış, Özgürlük İçin Demokrasi ve Haklar Mitingi” düzenlendi. Miting için Türkiye’nin dört bir tarafından on binlerce kişi Ankara'ya geldi. Türk-İş tarafından düzenlenen mitinge DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin yanı sıra çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

Miting için saat 10:00‘dan itibaren Ankara Tren Garı önünde buluşuldu. Saat 11:00‘den itibaren kortej pankartlar, dövizler ve sloganlarla mitingin gerçekleştirileceği Sıhhiye Meydanı‘na yürüyüşe geçti. Yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı mitingde sloganlarla "genel grev" çağrısı yapıldı.