Makaleler

ODAMIZ ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİNİN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU.

Odamız Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesi kapsamında, 14 Haziran 2005 tarihinde, “Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Eti Alüminyum A.Ş.’nin 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde %100 oranındaki hissesinin, blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı sonucunda uyguladıkları

a) ihale Şartnamesi ve 10 haziran 2005 tarihinde tamamlanmış olan teklifler ile bağlı işlem ve eylemlerin iptaline,
b) hukuka açıkça aykırı olan iş bu işlemlerin uygulanması hainde telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerle, teknik ve hukuki zorluklar doğacağından yürütmenin durdurulması”

talebiyle dava açmıştır.