TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
BİREYSEL / GERÇEK KİŞİLİK İÇİN BİLGİ EDİNME FORMU

BAŞVURU ÖNCESİ LÜTFEN OKUYUNUZ

Odamız portalında yayınlanan raporlar, kitaplar, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamayacaktır. Bu nedenle, başvurunuz öncesi talep ettiğiniz bilgi ya da belgenin TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI portalında bulunup bulunmadığını lütfen kontrol ediniz.

Bilgi edinme talepleri, odamızda hâlihazırda bulunan bilgi veya belgeler ile sınırlıdır. Bu nedenle, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular yanında Kanun ve Yönetmelikte bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konulara ilişkin bilgi edinme başvurularına mevzuat gereğince olumsuz cevap verilecektir.

 

Adı Soyadı
Başvuru sahibinin adı soyadı
Adresi
Oturma yeri veya iş adresi
TC Kimlik No
11 haneli T.C. Kimlik Numaranız elektronik posta ile yapacağınız başvuru için doldurulması zorunludur

NOT: TC Kimlik Numaranızı http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

E-Posta
Elektronik posta adresiniz
Başvuruya Hangi Yolla Cevap Almak İstersiniz? Elektronik Posta
Faks Örn: 3124189343
Yazılı (Posta ile)
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
İstenen Bilgi veya Belgeler:
En fazla 1000 karakter uzunluğunda metin girebilirsiniz

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU HAKKINDA:
Bu bölümden yapacağınız başvuru 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinma Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilecektir.