Y. Doç. Dr. Şenol YILMAZ

1989 yılında İTÜ-Sakarya Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği lisans, Haziran 1992’de İTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Haziran 1997’de İTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora derecelerini almış olup, Sakarya Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları; geleneksel seramikler, katı artıkların değerlendirilmesi, cam ve cam seramiklerdir.