Cilt/Volume : 23
123. Sayı: Tahribatsız Muayene

 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KALİTE KAMPÜSÜ TAHRİBATSIZ MUAYENE LABORATUVARLARI
NDT LABORATORIES OF TURKISH STANDARDS INSTITUTION - QUALITY CAMPUS

Neslihan MAHMUTYAZICIOĞLU
Kim. Müh. TM. Uzmanı, TSE

1. GİRİŞ

TSE Kalite Kampüsü, Endüstri tesislerinin yoğun olduğu bölgede Çayırova-Gebze kurulmuştur. Kalite Kampüsü gelişen dünya ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda endüstriye en son teknolojiye uygun modern hizmeti verebilecek şekilde teçhiz edilmiştir.

Dünya Bankası ve Enstitü kaynakları ile kurulan Kampüs 6 Kasım 1998 de resmen açılmıştır. Toplam inşaat alanı 350.000m2 dir. Toplam inşaat ve laboratuvar teçhizat maliyeti 50 Milyon USD üzerindedir.

Kampüste genel olarak,

hizmetleri verilmektedir.

Kalite Kampüsünde çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi, Elektrik, Elektronik –EMC,İnşaat, Kimya-Petrokimya,Tekstil, Gıda, Makina,Tahribatsız Muayene laboratuvarları geniş teknolojik imkan ve uzman personele sahiptir.

Enstitü laboratuvar hizmetleri kapsamında daha önce yer almayan tahribatsız muayene faaliyetleri için Kalite Kampüsü’nün yeri, çalışma alanı ve teçhizat imkanları değerlendirilmiş ve imkanlar geliştirilerek UT, RT, ET, PT, MT, VT gibi 6 farklı tahribatsız muayene metodunda hizmet verebilecek üç ayrı laboratuvar kurulmuştur.

2-TEKNİK İMKANLAR VE ÇALIŞMA KAPSAMI

Kalite Kampüsü Tahribatsız Muayene Biriminde,

olmak üzere üç ayrı laboratuvar bulunmaktadır.

Laboratuvarların çalışma alanları ve teçhizat durumu Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir.

Kampüs tahribatsız muayene hizmetleri için,

Birim, ithal edilen mamullerde, mamul belgelendirme ve imalat yeterlilik çalışmalarında standartların öngördüğü tahribatsız muayene hizmetlerini bir hizmet laboratuvarı olarak yerine getirmekte diğer taraftan 2000 yılı başından itibaren “Tahribatsız Muayene Eğitim Yeri” olarak faaliyet göstermek üzere programını hazırlamaktadır. TS EN 45001’e göre hizmet laboratuvarı olarak kalite sistemini kurma çalışmalarını önemli ölçüde tamamlayan birim, personel eğitimi ve vasıflandırılması programını TS 7477 (EN 473)’e uygun olarak geliştirmektedir.

3-SONUÇ

TSE Kalite Kampüsü Tahribatsız Muayene Laboratuvarları, TSE’nin bilinen çalışma kapsamı içerisinde ulusal ve uluslararası standartların tahribatsız muayene alanı için uygulanmasının sağlanması, kamu ve özel sektörün ilgili alandaki problerinin çözülmesi, belgelendirme faaliyetlerine alanla ilgili katkıda bulunulması yönünde hizmet verme imkanına sahiptir.

Günümüzde Dünya, Avrupa ve Ülkemizdeki gelişmeler, Akreditasyon Yasası çerçevesinde Enstitünün üstleneceği hizmet kapsamı ile endüstrimizin ihtiyaçları ve Kampüsteki imkanların teknolojik durumu dikkate alınarak bu laboratuvarların hizmet laboratuvarı olarak faaliyet göstermelerinin yanısıra bulunduğu bölge itibarıyla endüstri personelinin tahribatsız muayene alanında eğitilmesi, vasıflandırılması için yararlı olacağı düşünülmüştür.

Ülkemizde tahribatsız muayene personelinin eğitilmesi ve vasıflandırılması konusunda karmaşanın hala sürdüğü bilinmektedir.Enstitünün destekleyeceği ve/veya içinde yer alacağı, çeşitli sektörleri kapsayan düzen, disiplin ve ortak zeminin oluşturulmasına, diğer ülkelerde özellikle tüm Avrupa Birliği üye ve aday üye ülkelerinde olduğu gibi öncelikle ulusal ihtiyaçlara cevap veren, uluslararası ilişkilerde muhatap olacak teknik olarak bağımsız “Personel Belgelendirme Merkezi”ni organizasyonu içerisine alacak bir “Tahribatsız Muayene Kuruluşu” na ihtiyaç duyulmaktadır.Böyle bir yapı sistemini TS EN 45013’e uygun olarak kurup çalışmalarını TS 7477 (EN 473)’e göre yürüterek akredite olabilecektir.

Endüstri tesislerinin yoğun olduğu bir bölgede kurulu olan ve kısa sürede bir teknoloji merkezi haline gelebilecek TSE Kalite Kampüsü’ndeki Tahribatsız Muayene Birimi ülkemizde oluşturulacak bu yapı için de bir “Eğitim ve Vasıflandırma Yeri” olarak hizmet görebilecektir.

Tahribatsız muayene hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve alanda çalışan personelin eğitilmesi ve vasıflandırılması konusundaki gelişmelere önemli katkıları olacağına inandığımız birim, ülke içerisinde oluşturulacak disiplin çerçevesinde hizmetlerini ilerleterek devam ettirecektir.  

Adres:
Hatay Sokak No: 10/9
Kızılay 06650 ANKARA

Tel:  

 (312) - 425 41 60
 (312) - 419 38 18

E-Posta:

 Genel Merkez
  İstanbul Şube

Faks:

 (312) - 418 93 43


TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ
ÜNİVERSİTELERİN METALURJİ, SERAMİK VE MALZEME BÖLÜMLERİ
Web Tasarım