METEM HABERLERİ

TESİS PROJE YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ EĞİTİMİ (28 - 29 NİSAN 2017)

Günümüzde çok hızlı değişen ve ekonomik ve teknik rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında, hem küresel hem de yerel ölçekte işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmeleri yeni yatırım ve renovasyon projeleri ile mümkündür. Projelerin karar alma aşamasından stabil üretime kadar geçen sürecin yönetilmesi, projenin hayata geçirilmesinde ve öngörülen hedeflere ulaşabilmesi, ancak sistematik bir çalışmayı gerektirir. Bu amaçla; bir tesisin fizibilite aşamasından başlayarak, stabil üretime kadar geçen bütün sürecin izlenmesi, analizi ve olası sorunların çözüm seçeneklerinin tesbiti süreçleri, mevcut bir örnek üzerinden eğitimimizde ele alınacaktır.

Eğitmenimiz Maden Yük. Müh İlhan Göknel, ve “proje yönetimi” kavramının yaşamsal önemini pratik örneklerle Avrupa’nın tek ve Türkiye’nin ilk birincil magnezyum üretimi tesisi projesi özelinde katılımcılarla paylaşacaktır.

 Bu eğitim aynı zamanda, METEM olarak amaçladığımız “teorik bilgi ile mühendislik becerisinin sentezi” iddiamızın somut bir örneğini oluşturmaktadır.

İş geliştirme, planlama, yatırım, araştırma-geliştirme, bakım ve üretim konularında çalışan mühendisler ve üst/orta kademe yöneticiler başta olmak üzere, projeninin bileşeni olmaya aday tüm sorumluluk taşıyan tüm işletme çalışanları, bu eğitimin hedef katılımcılarıdır.

Kapsamlı bilgi için tıklayın...

Eğitim Tarihi: 28 – 29 Nisan 2017
Eğitim Saati: 09:30 -17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi
Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2017