Basın Açıklamaları

5 Şubat 1937’de ilan edilen laikliğin 83. Yıl dönümünü kutluyor, Samsun’da ki karanlık saldırıyı kınıyoruz.

“Laiklik, yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.”

5 Şubat 1937’de “DEVLETİN LAİK” olduğu Anayasa’da yer aldı.

Günlerdir zam haberleri ile yatıp, her sabah biraz daha yoksul olarak uyanıyoruz. Din maskesi ardına saklanmış bir avuç zengin dışında tüm ülke değil bugünü geleceğini kaybederken şimdi de “enerji krizi” patladı.

Bizzat BOTAŞ ve TEİAŞ’tan yapılan açıklama ve duyurular İran’dan ithal edilen doğalgazın belirli süre ile kesildiğini, buna bağlı olarak da sanayi tesislerinde doğalgaz ve elektrik kesintisine gidileceği bildiriyor.

TMMOB Ankara İKK ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası tarafından 6 Ocak 2022 tarihinde Enerji Bakanlığı önünde elektrik, doğalgaz ve petrol ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili `Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Çekilsin!` başlıklı bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener okudu.

Açıklamada, "Ülkemizin yıllardır boğuştuğu sorunları aşmak ve ekonomik krizden mümkün olan en çabuk şekilde çıkabilmek ve toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin karşılanması için; kamu mülkiyeti, kamusal hizmet, toplumsal yarar esaslarını temel alan demokratik bir planlama ve toplumsal kalkınma perspektifi ile kamucu, toplumcu bir programın uygulanması gereklidir," denildi.

TMMOB ve Bağlı Odaları, Elektrik, Doğalgaz ve Petrol Ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili olarak 6 Ocak 2022 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaparak hazırlanan ortak raporu kamuoyu ile paylaştı.

Rapora erişmek için tıklayın.

Çalışma yaşamı içerisinde maalesef sık duyduğumuz, insanların psikolojik ve fiziksel sağlığını tehdit eden psikososyal tehlike kaynaklarından birisi “mobbing”dir. Çalışanların, sistematik olarak psikolojik baskı ve şiddete maruz bırakılması anlamına gelen “mobbing” artık literatürde ve uygulamada “Zorbalık” olarak isimlendiriliyor.

İş yerlerinde zorbalık, kimi dönemler maruz kaldığımız, kimi zaman tanıklık ettiğimiz bir olgu. Ancak;

  • Başkalarına farkında olmadan zorbalık yapıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü?
  • Zorbalığa maruz kalan kişilerin kendileri de potansiyel zorba olabilirler mi?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 3 Aralık 2021 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi, emekçilerin geçim mücadelesi ve talepleri üzerine yazdı.

YARINLAR BİZİMDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinin yaşadığı gerçeklik ile halkın yaşadığı gerçeklik arasında büyük uçurumlar olduğunu çok sıklıkla tekrarlıyoruz.

Kriz derinleştikçe bu mesafe daha da artıyor. Bunu en fazla Erdoğan’ın katıldığı televizyon programlarında fark ediyoruz. Halkın yaşadığı büyük yaşam zorluğunu anlamaktan çok uzak bir duyguyla, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çok memnun biçimde gülücükler saçarak konuşuyor her programda. O konuştukça, o güldükçe ne yazık ki kriz daha da büyüyor.

TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaş, özlük ve ek gösterge taleplerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE EK GÖSTERGE 6400 SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme haiz meslekleri icra etmektedir.

TMMOB'nin örgütlü olduğu 81 ilde başlatılan "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyasının ilk broşürü çıktı.

İlk adımının 13 Kasım 2021 tarihinde Zonguldak'ta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasıyla atıldığı "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası ülke çapında etkinliklerle devam edecek.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Sayın Milletvekili,

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.

1930-1961 yılları arasında Dominik Cumhuriyeti’ni yöneten Rafael Trujillo’nun diktatörlüğüne karşı mücadele eden Mirabel kardeşlerin anısına,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günümüzü, her yıl olduğu gibisaygıyla selamlıyoruz.

Kadınlar her gün evlerinde, işyerlerinde, okullarda, sokaklarda ve hayatın her alanında fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Yaygınlaşan şiddet sarmalı her geçen gün artmaktadır. 2021 yılı başında beri, ülkemizde en az 350 kadın öldürülmüştür. Bunun karşısında, iktidar kadın katillerini koruyup kollamıştır. En doğal hakları için, mücadele eden, hayatlarına sahip çıkan kadınları ise cezalandırma yoluna gitmiştir. Kendisine sistematik şiddet uygulayan kocasını ölmemek için öldüren Çilem Doğan'a hapis cezası veren zihniyet, sokak ortasında ‘daha savunmasız’ olabileceği düşüncesiyle Başak Cengiz’i öldüren akıl, cezasızlık ve kadın düşmanı politikaların bir sonucudur.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği