Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği 22 Mayıs 2023 tarihinde "28 Mayıs’ta Seçimlerde Oy Kullanmaya ve Sandıkları Korumaya Çağrımızdır" başlıklı ortak bir açıklama yaptı.

 

28 MAYIS’TA SEÇİMLERDE OY KULLANMAYA VE SANDIKLARI KORUMAYA ÇAĞRIMIZDIR

 

Seçim öncesi koşulların adil olmadığı, kamu kaynakları ve gücünün iktidardan yana kullanılarak muhalefetin sindirilmeye çalışıldığı antidemokratik bir süreci yaşıyoruz.

 

Yirmi yıldır TÜİK’in yayımladığı doğru olmayan enflasyon rakamlarıyla ücretlerimiz ve satın alma gücümüz azaltılmaktadır. İktidar sermayeden yana politikalarını emekçilerin sömürüsünü derinleştirip alabildiğine güvencesizleştirerek sürdürmekte, yoksullaştırdıklarını artık açlığa mahkum etmektedir.

 

Bir avuç insanı zenginleştirirken topluma açlığı ve sağlıksızlığı dayatan bu iktidardan kurtulmak için,

Kadınların özgür oldukları, şiddet nesnesi kılınmadıkları, sahiplendirilip öldürülmedikleri yarınlar için,

Gençlerimizin yurt bulamadıkları için tarikatlara, cemaatlere teslim olmadıkları, geleceksiz kalmadıkları günler için,

Doğanın ve geleceğimizin tahrip edilmemesi için,

Yerüstü ve yer altı kaynaklarımızın yağmalanmaması için,

Salgınlarda, depremlerde yüzbinlerce insanımızı kaybetmemek için,

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminin çağın gereklerine uygun bilimsel niteliğe ulaşması için,

Özgür, özerk ve bilim üreten üniversiteler için,

Yurttaşlarımızın demokratik iradesine saygı duyulduğu güzel günler için,

Basın üzerinde yaratılan baskıcı politikalara son vermek için,

İnsan hakları ihlallerinin olmadığı yarınlar için,

Güvenli ve güvenceli çalışma ortamlarının sağlandığı ve kötü çalışma koşullarının düzeltildiği yarınlar için,

İşsizliği azaltmak, atama ve işe alımlarda ayrımcılığa dur demek için,

Herkesi 28 Mayıs tarihinde seçimlerde oyumuzu kullanmaya ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 

Gelin, hep birlikte değiştirelim!

 

Emek bizim, oy bizim, gelecek hepimizin!

 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

 

Türk Tabipleri Birliği

 

Türk Dişhekimleri Birliği

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği