Basın Açıklamaları

 

 


Odamız 2580 sicil no’lu üyemiz ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Bekir Karasu’nun vefat haberini dün aldık.
Prof. Dr. Bekir Karasu Hocamızın başta ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine olmak üzere, tüm sevenlerine ve Oda örgütlülüğümüze baş sağlığı ve metanet diliyoruz.

2013 Haziran ayı bu memleket için ayrı bir öneme sahip. Unutmadık..

Rantın ve talanın yanında olanların değil, biber gazını sıktıranların değil, ağaçların yanında olanların, yeryüzü sofrasında yemeğini paylaşanların saflarıydı GEZİ.

Başını eğip emirle çalışanların değil, doğrular için baş kaldırarak TOMA’dan gelen sulara göğüs gerenlerin saflarıydı GEZİ.

Belki de en çok sokak aralarında katledilenlerin, meydanlarda başından vurulanların, ekmek almak için çıkan bir çocuğun   vurulması sonrası kaybettiklerimizin saflarıydı GEZİ.

Yargı yoluyla haksızca mahkum edilmeyi kabul etmeyenlerin saflarıydı GEZİ.

Hepimiz oradaydık, tüm renklerimizle, tüm farklılıklarımızla bir aradaydık.

Unutmadık, Unutturmayacağız! #Gezi

 


09.05.2024

TMMOB'ye bağlı Odalar 9 Mayıs 2024 tarihinde "“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Laiklik Düşmanı, Bilimi ve Fenni Dışlayan Gerici Bir Eğitim-Öğretim Modelidir! Kabul Etmiyoruz !" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

 

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI

 

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Laiklik Düşmanı, Bilimi ve Fenni Dışlayan Gerici Bir Eğitim-Öğretim Modelidir!

 

Kabul Etmiyoruz !

 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, meslektaşımız Mimar Abdullah Zeydan'ın başkanlığının hukuksuzca elinden alınmasına ilişkin 2 Nisan 2024 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

HALKIN DEMOKRATİK İRADESİ GASP EDİLEMEZ

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart günü tamamlanmıştır.  Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre %55.48 oranı ile aynı zamanda üyemiz olan meslektaşımız Mimar Abdullah Zeydan kazanmıştır. 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı kabul edilmiş olan Abdullah Zeydan’ın kazanmış olduğu başkanlığı, memnu haklara ilişkin hukuk dışı ve son dakikada alınan bir karar gerekçe gösterilerek elinden alınmıştır.

Alınmış olan karar Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

TMMOB, halkın sandık aracılığı ile ortaya koyduğu demokratik iradesinin gasp edilmesini kabul etmemektedir.

Abdullah Zeydan hakkında alınmış olan hukuk dışı kararın geri alınmasını ve Van halkının demokratik iradesinin iade edilmesini bekliyoruz.

 

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


11 Mart 2024

11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da meydana gelen şiddetli deprem ve ardından oluşan tsunami ile Fukuşima Daiichi Nükleer Santralı'nda dünyanın en büyük nükleer felaketlerinden biri yaşandı. Nükleer Santral'daki felaketin ekosistem üzerindeki yıkıcı etkileri halen devam ediyor. Pasifik Okayanus'daki radyoaktif değişim, gezegen düzeyinde bir soruna dönüşmüş durumda. Fukuşima, Hiroşima ile başlayan 2. Dünya Savaşı sonrasındaki nükleer silah denemeleriyle devam nükleer felaketlerin sonuncusu olsun. Akkuyu'da, Sinop'ta veya dünyanın herhangi bir yerindeki yeni felaketlere kayıt yaptırayım.

Toplumun elektrik ihtiyacının yeterliliği arz miktarı düzeyi kapasiteye sahip olması, planlı bir kamu yönetimiyle mevcut talebin büyük oranda azaltılacağına işaret ediliyor. Her ne olursa olsun, kapitalist sistemi bitmek bilmez enerji oburluğunu meşrulaştırmaya, enerji için yapılan jeostratejik emperyalist anlaşmalara, savaşlara ve göz geliştirme hizmetlerine izin veriyor. Kapitalistlerin bakış açısı ve insanlığın tahammül düzeyi aşıldı.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak, bugünü direniş ve umut dolu bir atmosferde karşılıyoruz! Tarih boyunca direnen ve kadın mücadelesi için emek veren bütün kız kardeşlerimizi anmakla kalmıyor, dil, din, ırk fark etmeksizin dünyanın bütün kadınlarının siyasal mücadelesi için ilan edilmiş bugünün sorumluluğunu hissederek, geleceği yeniden yaratmak için mücadelemizi büyütüyoruz.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların sadece bir gün değil, her gün eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesi verdiği bir gün olarak bilinmelidir. 1857'deki tekstil işçisi kadınların cesur direnişi, bugün bizlere, kadınların yaşam hakları ve emekleri uğruna ne kadar güçlü bir mücadele verebileceğini gösteren bir ilham kaynağı olmuştur.
Kadınlarımızın yaşam haklarını, emeklerini, bilgi ve becerilerini daha fazla ortaya çıkarmaları için yanlarında omuz omuza mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kadınlarımız, mühendislikte, sanayide ve her alanda varlık gösterirken karşılaştıkları zorlukları birlikte aşacağımıza olan inancımızı yinelemek istiyoruz. Kadınlarımızın eşit işe eşit ücret talepleri için verdikleri bu haklı mücadelede, kararlılıklarının arkasında ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz.
Kadın cinayetlerine son verilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu kapsamda toplumsal bilincin arttırılması ve kültürel değişimin gerekliliğini göz önüne almalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve kadın cinayetlerine karşı mücadele sadece sözlerle değil, somut adımlarla ilerlemeli ve sistemsel düzeyde değiştirilmelidir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu olarak, gelecekte daha adil, daha eşit ve daha özgür bir dünya için bir araya gelme kararlılığımızı yineliyoruz. Kadınların emeğine ve haklarına sahip çıkarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı savaşımızı büyütecek, daha güçlü bir toplum inşa edeceğiz!
Saygılarımızla
TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
KADIN KOMİSYONU

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan felaket, taammüden işlenmiş bir katliamdır.
Yıllardır kapatılması için Oda olarak yaptığımız açıklamalar bunun en açık kanıtıdır. Bilim insanlarının ekoloji ve meslek örgütlerinin, hukukçuların bütün uyarılarına rağmen hiçbir önlem almayan şirket yöneticileri ve kamu otoriteleri katliamın baş sorumlusudur.
Ekoloji örgütlerinin ve meslek örgütlerinin, bilim insanları ve hukukçuların içinde olduğu bağımsız bir heyet oluşturarak olayın bütün ayrıntılarıyla aydınlatılmasını sağlayacağız. Şirket yetkilileri hakkında yürütülecek adli bir idari süreçlerin takipçisi olacağız. İçişleri Bakanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Erzincan Valisi başta olmak üzere sorumlu yöneticiler derhal istifa etmelidir.
Maden sahasındaki kimyasal zehirlenme ve kirlenmeye karşı yardım, acil müdahale ve arama kurtarma ekiplerinin gerekli teçhizatlarla önlem almaları gerekliliğini konusunu hatırlatırız. Ayrıca çevre halkı da bu konuda bilgilendirilmeli ve halk sağlığı konusunda gerekli önlemler alınmalıdır.
Bu göz göre göre gelen bir felakettir.
Kaybedilen her canın, her avuç toprağın ve her damla suyun hesabını soracağız.
TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 12 Ocak 2024 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla gelişen antidemokratik sürece karşı tüm yurttaşlarımızı sesimizi yükseltmeye çağırdı.

GEZİYE ÖZGÜRLÜK, ANAYASAYA SAYGI!

Bilindiği gibi, aralarında Şehir Plancıları Odamızın Onur Kurulu üyesi Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımız daha önce iki kez beraat ettikleri suçlamalar nedeniyle 25 Nisan 2022 tarihinde bu yana cezaevinde tutulmaktadır.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki arkadaşlarımızın tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlamalar, mesleki sorumlulukları ve Oda görevleri gereği yaptıkları eylem ve etkinliklerdir.

Kent planlarına ve idari yargı kararlarına aykırı yapılaşma kararlarına karşı çıkmak, konuyu yargıya taşımak, kent zararı oluşturan uygulamalara karşı kamuoyu yaratmak, kentsel mekanları korumak, kamusal faydayı savunmak hiçbir toplumda ve hukuk sisteminde suç değil, tam tersine, bir yurttaş sorumluluğu ve bilincidir.

27.11.2023

DİSK, KESK ve TMMOB 28 Kasım 2023 tarihinde yaptıkları açıklamayla TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın yedinci duruşmasına çağrı yaparken, "TTB’nin yargı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız" dediler.

İktidarın muhalif kesimlere, sendikal faaliyetlere, basın emekçilerine, emek ve meslek örgütlerine yönelik saldırıları devam ediyor. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alınması talebiyle açılan davanın yedinci duruşması 30 Kasım 2023 günü görülecek. Türk Tabipleri Birliği (TTB) hekimlerin sesi olan, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin temel bileşeni olan bir örgüttür. 100 binden fazla üyesi olan hekim meslek örgütünün seçilmiş yöneticilerine yönelik, hukuki hiçbir dayanağı olmadan açılmış olan bu dava sadece TTB’yi ve hekimlik mesleğinin bağımsızlığını hedef almıyor; bu dava aynı zamanda, meslek örgütlerinin özerkliğini, sendikal hak ve özgürlükleri de hedef alıyor.

24 yıldır her 25 Kasım’da kadınlar “erkek şiddetine DUR ! ” demek için eylemler düzenliyor. 

Kadın mücadelesi, dünyada ve ülkemizde çoğalan muhafazakâr iktidarlar tarafından her zaman olduğundan çok daha fazla baskıyla susturulmaya çalışılıyor. Kadın emeği yok sayılıyor.

Emperyalist güçler savaş ve şiddet politikalarıyla kadın kimliğine, bedenine ve hayatına dönük saldırılarını sürdürüyor, doğal olan ancak ülkemizde yönetilemeyen afetler nedeniyle kadınlar ve kız çocukları daha fazla yoksulluğa, daha fazla ev içi köleliğe mahkûm ediliyor, şiddete maruz kalıyor. 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği