Basın Açıklamaları

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir basın açıklaması yaptı.

YAŞASIN 1 MAYIS

Uzun yıllar boyunca hafızalarımızdan çıkmayacak eşine az rastlanır bir dönemden geçiyoruz. Dünya üzerinde yaşayan herkesin hayat biçimini değiştiren, insanlar arası ilişkileri yeniden şekillendiren, alışageldiğimiz yaşama ve çalışma alışkanlıklarını alt üst eden küresel bir salgınla mücadele halindeyiz.

Kamuoyuna,

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl 28 Nisan’da farklı bir tema ile kutlanmaktadır.

Her yıl, yaklaşık 3 milyon çalışan iş kazası ve işle ilgili hastalıklar nedeniyle  yaşamını yitirmekte, 374 milyon  çalışan iş kazası geçirmektedir. İş kazalarının ve meslek/işle ilgili hastalıklarının neredeyse tamamı önlenebilecekken 21. Yüzyılda hala bu rakamları konuşuyor olmamız çok üzücüdür.

1 Mayıs 2020 hazırlıkları kapsamında bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 12.00’de online basın toplantısı ile 1 Mayıs programını açıkladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül'ün katıldığı telekonferans toplantısında okunan ortak açıklama şöyle:

EMEK VE BİLİM İLE KURULACAK YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İÇİN: YAŞASIN 1 MAYIS!

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu sene Covid-19 koşullarında kutlanacak. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak. Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak.

Corona pandemisi nedeniyle tüm dünyanın olağanüstü günler yaşadığı açık. Ne var ki yaşam devam ediyor. Ve kapitalizmin o meşhur "krizi fırsata çevirmek" sloganı bu günlerde de geçerli. Egemenler "cambaza bak" yerine "aman salgın var" diyerek olağan koşullarda çok da kolay yapamayacakları bir çok anti demokratik uygulamayı yaşama geçiriyorlar.

Kayyım atamaları, ilansız ihaleler, Türk Hava Kurumunun tasfiyesi, Salda Gölü yağması.... Ne yazık ki listeyi uzatmak mümkün. Son günlerde bu listeyi iş yaşamına ilişkin düzenleme, sokağa çıkma yasağı fiyaskosu ve af yasası izledi.

Yeni yıl ile birlikte adım adım gelen, ne var ki her zaman ki vurdumduymazlığımızla "iş işten geçmeden" müdahale edip önlem almadığımız bir salgın ile karşı karşıyayız.

Tüm dünyada pandemi ilan edildikten sonra bile gerekli radikal önlemleri almamış olmanın bizi bugün getirdiği nokta salgından en çok etkilenen bir kaç ülkeden biri olmak.

İletişim teknolojisinin bu denli geliştiği günümüzde artık "mızrak çuvala sığmıyor", gerçekleri gizlemek mümkün olmuyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Tabipleri Birliği hükümete seslenerek Koronavirüs salgını altındaki ülkemizde yapılabileceklere ilişkin önerilerini 23 Mart 2020 tarihinde yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’DEN HÜKÜMETE ACİL ÇAĞRI:
HALKIN SESİNE KULAK VERİN,YAŞAMSAL TALEPLERİ KARŞILAYIN!

Dünyanın pek çok ülkesinde yüksek oranda ölümler yaşanmasına yol açan, artık bir kitle imha silahı gibi işlev gören koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Dünya genelinde farklı ülkelerde yaşananlara baktığımızda konunun belirsizliğini koruduğunu görebiliriz. Bu süreçte ülkemizde şimdiye kadar yaşananlara baktığımızda ise sürecin doğru yürütüldüğüne ve yeterli önlem alındığına dair kaygılarımız artmaktadır.

8 Mart 1857 yılında 40 bin dokuma işçisi kadınların daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için verdikleri mücadele 128 kadın işçinin katledilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu 8 Mart’ta da hala kadınların fabrikalarda, sokakta, evde, sahnede, akademide, okul sıralarında verdikleri hak ve eşitlik mücadelesinin ateşi en harlı şekilde yanmaktadır.

Aile, eğitim , çalışma yaşamı, sağlık ve istihdam sorunları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında ezilen ve sömürülen kadınların haklı mücadelesinin parçasıyız.

Bir kez daha yüreğimiz yandı.

Daha dokuz gün önce;

"Biz ne zaman "yurtta barış, dünyada barış" şiarından vazgeçtik.
Gencecik çocukların başka topraklarda ne işi var? Ne zamandan beri kendi sınırlarını korumak için başka topraklara asker göndermek gerekiyor?"

Demiştik.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, politik ve toplumsal belirsizlikler ne yazık ki umutlu olmasa bile istikrarlı bir gelecek vaad etmiyor.

Biliyoruz ki Mahkemelerin emir kulu olduğu, kadınların öldürüldüğü, çocukların taciz ve tecavüze uğradığı, doğanın katledildiği, aç insanların kendini yaktığı bir ülkede; azgın fırtınaların ortasında karanlığa gömülmek istenen, dümeni kopmuş bir gemi gibi sallanan bir ülkede geleceğe umut taşıyabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor.

Biz ne zaman "yurtta barış, dünyada barış" şiarından vazgeçtik.

Gencecik çocukların başka topraklarda ne işi var. Ne zamandan beri kendi sınırlarını korumak için başka topraklara asker göndermek gerekiyor?

Bizler bu ülkenin metalurji ve malzeme mühendisleri olarak tarihe not düşmek, mesleğimize ve halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için diyoruz ki;

Yıllardır ülkemize ve insanlarımıza dayatılan üretimden kopuk, rant ve talan ekonomisi  her türlü yer üstü ve yer altı kaynakların giderek daha çok yabancılara peşkeş çekilmesi noktasına geldi.

Kaz Dağları'nda olup bitenler ülkemizde son yıllarda yaşananların çarpıcı bir özeti gibi idi. Kaz Dağları'nda yaşananlar ülkemiz yer altı zenginliklerinin yabancılar tarafından yağmalanmasının yanı sıra doğanın ne denli tahrip edildiğini de gözler önüne serdi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği