TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, 7303 sayılı yasa, 66 ve 85 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayılı yasayla 1954 yılında kurulmuş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olarak ilgili yasa hükümlerine uygun şekilde 1970 yılında kurulmuş Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, 2023 yıl sonu itibariyle  tüm yurtta 677.242 mühendis, mimar, şehir plancısı üyesi bulunan ve içinde 108 meslek disiplininin yer aldığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 24 Oda'sından biridir. Halen, 5.233 üyesi, İstanbul ve İzmir şubeleri, Akdeniz Bölge Temsilciliği, Bursa ve Adana İlTemsilciliği vardır. Ayrıca tüm yurtta 14 işyeri temsilciliği bulunmaktadır.

Yurt içinde ve dışında, metalurji, metalurji ve malzeme, malzeme bilimi, nanoteknoloji ve seramik mühendisliği öğretimi yapan bölümlerden mezun olan mühendislerin üye oldukları bir kuruluştur.

İlgili yasa gereği; mühendislik mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası; dergi, bülten yayınlamakta, mesleki gelişim kursları, seminer, sempozyum, panel, forum, kongre, sergi gibi etkinlikler organize etmektedir.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, yaptığı etkinlikler ile ilgili sektörleri ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, bu sektörlerde faaliyet gösteren üreticileri, pazarlamacıları, kullanıcıları ve araştırmacıları bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmalarını sağlayan platformlar oluşturmaktadır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası metalurji dergisi ve bülteni yanında, mesleki temel kitaplar ve sektörlerimizle ilgili teknik raporlar da hazırlayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası öğrencileri gelecekte odanın örgütlenmesini ve sorumluluğunu alacak olan teknik eleman adayları olarak görülmektedir. Öğrenci çalışmaları MetalurjiGenç ismi altında yapılmaktadır. Öğrenci üyeler ile birlikte; öğrenci kurultayları düzenlenmekte, hurdacı dergisi yayınlanmakta, staj çalışmaları, teknik geziler ve seminerler yapılmaktadır.

 

Oda ile iletişim kurmak için

Telefon 90 - 312 - 425 41 60
90 - 312 - 419 38 18
Faks 90 - 312 - 418 93 43
Posta Adresi Hatay Sokak No : 10/9
06420 Kızılay-ANKARA
E-Posta

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Odamızın Banka Hesap Numaraları

YAPI KREDİ BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ (ANKARA) HESAP NO: 156 61243066
İŞ BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ (ANKARA) HESAP NO: 4213 488513
POSTA ÇEKİ HESAP NO 123188

 

Odanın kullandığı E-Mail Adresleri

Genel Merkez Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
İstanbul Şube Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
İzmir Şube Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Bursa Temsilcilik Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği