15-16 HAZİRAN; Ekmek, gül ve hürriyet günleri

50 Yıl önce bugün ülkenin işçileri “sınıf” bilincini en kitlesel biçimde ülke tarihine “15-16 Haziran direnişi” olarak yazdılar.

Ülkede 12 Mart 1971 faşist darbesine giden yolun yapıtaşları döşeniyordu. 1961 Anayasasını “topluma birkaç gömlek bol geldi” diye tanımlayanlar, yaşamın her alanında hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyordu.

Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği ile 274 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası'nda değişiklik yapan tasarı yasalaştı. Yapılan değişiklik, işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlamakta, sendika değiştirmeyi güçleştirmekteydi.

Amaç Türk-İş’ten DİSK’e işçi akışını önlemekti.

15 Haziran 1970 sabahında itibaren İstanbul Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında işçiler protesto yürüyüşlerine başladılar. İki gün süren direniş polisin yanında askerin de müdahalesine ve sıkıyönetim ilanına yol açtı. Ancak işçi sınıfının kararlı ve mücadeleci tavrı sonucu yasa anayasa mahkemesince iptal edildi.

Türkiye işçi sınıfı vahşi kapitalizmin sömürü düzeninde en temel insani hakların bile ancak direnerek kazanılabileceğini 15-16 Haziran direnişinde gösterdi.

15-16 Haziran bugün de bize, demokrasi mücadelemize ışık tutuyor.

Bugün OHAL işçi haklarını kısıtlanması için kullanılıyor. Pandemi koşulları bahane edilerek sözde işten çıkarma yasaklanıp ücretli çalışan tüm emekçilere ücretsiz izin verilerek açlığa mahkum ediliyor.

Yaşamın her alanında süren baskı emekten, demokrasi ve barıştan yana olan meslek kuruluşlarını da anti demokratik girişimlerle susturmaya, vesayet altına almaya çalışıyor.

Bilimi ve teknolojiyi ülke ve halk yararına kullanabilmenin, özgürlük ve demokrasiden yana tüm değerlere sahip çıkabilmenin yolunun birlik, dayanışma ve mücadeleden geçtiğini 15-16 Haziran direnişi bize bir kez daha hatırlatıyor.

Ustanın dizeleriyle;

…………
Bütün yemişler dallarınızdadır.
Beklenen günler, güzel günler ellerinizdedir,
Haklı günler, büyük günler,
Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,
Ekmek, gül ve hürriyet günleri.
Türkiye işçi sınıfına selam!

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği