TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz "Cumhuriyetin 100. Yılını kutluyoruz! Çok Yaşa Cumhuriyet!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin simgesi olan Cumhuriyetin ilanının 100. Yılındayız.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık savaşımımızı kazananlara ve Cumhuriyet'i kuranlara minnet duygularımızı bir kez daha iletiyoruz.

Halkın kendi yaşamı ve geleceği hakkında söz ve karar sahibi olduğu bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet, insanlık tarihinin en büyük kazanımlarından biridir.

Bundan 100 yıl önce Başkent Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilan edilen Cumhuriyet, ülkemiz için demokrasi, laiklik ve çağdaşlaşma yolunda en önemli adım olmuştur.

Ne yazık ki, aradan geçen bunca yıl sonra, cumhuriyet kurumlarının ve birikimlerinin tek tek tasfiye edildiği, cumhuriyetin kurucu değerlerinin  tamamen ters yüz edildiği, emperyalizme her alanda bağımlı, halk egemenliği yerine tek adam rejiminin , laikliğin yerine gericiliğin, sosyal devlet anlayışı yerine tarikat-cemaat ilişkilerinin,  hukukun üstünlüğü yerine parti devleti anlayışının egemen olduğu bir ülke haline getirildik.

TMMOB olarak, toplumumuzu kuşatan bu karanlığı tekrar  aydınlığa çevireceğimize, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı tam bağımsız, eşit, özgür demokratik bir Türkiye mücadelesini mutlaka kazanacağımıza  olan inancımızla tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını kutluyoruz..

Çok yaşa Cumhuriyet!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği