Tüprag Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.'nin kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi varlığının zarar gördüğü iddiası ile İnay Köyü Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer Sakaryalı'ya 50.000 TL'lik Tazminat davası açmıştı.

Davanın 5. duruşması 6 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 10.0'da Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı.

Hakim Ömer Kızılkaya tarafından yürütülen davanın reddine karar verildi.

MUAMMER SAKARYALI DAVASINDA YAŞAM KAZANDI

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Yaşamı savunan İnay Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer Sakarlı nezdinde tüm yaşam savunucularını susturmayı amaçlayan davası reddedildi.

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi varlığının zarar gördüğü iddiası ile İnay Köyü Vicdan hareketi Sözcüsü Muammer Sakaryalı'ya açmış olduğu 50.000 TL'lik tazminat davasının 5. duruşması 6 Mayıs 2009 Çarşamba günü (bugün) saat 10:00'da Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı.

Hakim Ömer Kızılkaya tarafından yürütülen davanın reddine karar verildi.

Daha önceki duruşmalarda Tüprag AŞ'nin can güvenliğinin olmadığı iddiası ile duruşmalara polis çağrılması talebi üzerine gerginlikler yaşanmış, polislerin duruşmayı izlemek isteyen köylülere çıkardığı zorluklar köylülerin haklı tepkisine neden olmuştu.

Dava, duruşmaları izleyen polislerin tutanak örneği alması, duruşma günü ve saatlerinin polislere sorularak verilmesi ve davalı
avukatlarının isimlerinin telsizlerle merkeze iletilmesi ile de gündeme gelmiş, Muammer Sakaryalı'nın avukatlarının söz konusu ihlalleri Ankara Barosu Başkanlığı ve Adalet Komisyonu'na taşımasına sebep olmuştu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlar, Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Burçak Karaman Uysal, Metalurji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Hüseyin Savaş ile Davacı vekili olarak Av. Arif Ali Cangı, Av. E.Baturay Altınok, Av. Mehmet Horuş, Av. Alev Tetik Horuş, Av.A.Özgür Sarıyıldız, Av Rıza Karaman'ın katıldığı duruşmayı Ankara Barosu Başkanlığı Avukat Hakları Merkezi de izledi.

Kışladağ'daki köylülerin, çevreyi ve doğayı tahrip eden madencilik faaliyetlerine karşı yöre halkının sesi, Bergama'da başlayan çığlığın Kışladağ'daki yankısı olan Muammer Sakaryalı'ya haksızca açılan tazminat davasının reddedilmesi sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının savunulması çabalarının yükseltilmesi açısından son derece önemli ve olumlu bir gelişmedir. Hukukun ve bilimin üstünlüğü, kamunun yararı bir kez daha ön plana çıkmıştır.

Sonuç vermeyen bu susturma girişimlerinin ve yörede yaşanan çevre ve sağlık sorunlarının araştırılarak üzerine gidilmesi gerekmektedir. Benzer içerikli bir dava da geçtiğimiz günlerde TMMOB aleyhine açılmış, söz konusu dava 7 Mayıs 2009 Perşembe günü (YARIN) İstanbul'da görülecektir.

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkını savunan bu sesi ve bu mücadeleyi yükselteceğimizi bir kez daha vurguluyor, ülkemizde bilime ve hukuka karşı devam eden altın madenciliği faaliyetlerine bir an önce son verilmesini talep ediyoruz.

Çağdaş Hukukçular Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği