TMMOB Yönetim Kurulu, Jeoloji Mühendisleri Odamız aleyhine Euorgold-Normandy Şirketi tarafından açılan "manevi tazminat" davasına Odamız lehine müdahil olma kararı alarak bunu bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

BASININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Kamuoyunun altın madenciliği konusunda çok yakından tanıdığı eski adıyla Eurogold yeni adıyla Newmont (NORMANDY) olarak bilinen madencilik şirketi, izinsiz işletmeye devam ettiği Bergama-Ovacık altın madeniyle ilişkili olarak, Jeoloji Mühendisleri Odası aleyhine yüz milyar TL istemiyle manevi tazminat davası açmıştır.

Şirket, Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından ortaklaşa hazırlanan "Bergama-Ovacık Altın İşletmesi Girişimi Konusunda TÜBİTAK_YDABÇAĞ Uzmanlar Komisyonu Raporunun Eleştirisi" adlı kitapta, "şirketin kişiliğine haksız saldırıda bulunma, ticari itibarını sarsma, şirkete zarar verme" gibi iddialar ileri sürmektedir.

Dava konusu kitap, TMMOB ve bağlı Odalarımızın bilimsel gerçekleri kamuoyu ile paylaşma, çevre ve halk sağlığı yönünden oluşan risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan çabanın bir ürünüdür. Bu nedenle bilinmelidir ki, 10 yılı aşkın bir süredir tartışılan ve önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edeceği anlaşılan konu,"ticari" boyuta indirgenemeyecek kadar büyüktür. Eleştiri niteliği taşıyan bir kitabın davaya konu olmasından dolayı , Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, dava metninin,

TMMOB'nin söz konusu işletme ile ilgili olarak, yargı kararlarına uyulması ve yöre halkının çıkarlarının korunması taleplerine ve işletmenin çevre açısından risk taşıması nedeniyle kamu yararına uygun olmadığı görüşlerine karşı bir içerikte bulunması,

TMMOB'nin ve Odalarının kendi uzmanlık alanlarındaki gelişmeleri kamu yararı açısından sorgulama, kamuoyuna açıklama hak ve yükümlülüğünün davacı şirket tarafından tartışmaya açılması nedeniyle TMMOB’ne yönelik bir müdahale niteliği taşıması,

TMMOB'nin örgütsel bütünlüğünü tartışmaya yönelik bir girişim olması;

nedenleriyle davaya müdahil olunmasına oybirliği ile karar vermiştir.

TMMOB ve Odalarımızın, kuruluş Yasası'nın da verdiği hak ve sorumlulukla, ülkemizin doğal kaynaklarının, doğaya, çevreye, insana duyarlı ve kamu çıkarı doğrultusunda kullanılması için gerekli tüm girişim ve enerjisini kullanmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam ettirmeye kararlı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği