Küresel katiller, kapitalizmin bir kalesi olan, emperyalizmin saldırılarına hukuksal zemin hazırlayan Birleşmiş Milletler adı altında, diktatörlüğü devireceğiz diye, Libya Halkına bomba yağdırıyor, yeni silahlarını deniyor.

Türkiye, iktidarıyla, muhalefetiyle Birleşmiş Milletler kararını bahane ederek, sessiz kalmak bir yana, küresel katillere Irak'ta ve Afganistan'da olduğu gibi çanak tutuyor. Türkiye, suçlulara karşı derhal tavır almalıdır.

Dünyanın en kaliteli ve kütlesel petrol yataklarının bulunduğu Libya'da, yıllarca diktatörlük altında ezilen halk şimdi de, havadan bombalanarak küresel katillerce katlediliyor.

Libya'da yaşanan iç çatışmaları önce organize, sonra da bahane eden gözü doymamış emperyalist küresel katiller, yeni savaş stratejilerini ve silahlarını saat saat aralıklarla Libya halkı üzerinde deniyorlar.

Irak'ta ve Afganistan'da gözümüzün önünde yaşanan katliamların, hangi yalanlar üzerine oturtulduğunu aradan on yıl geçmeden, itiraf eden yüzsüzler, bugün bütün kanallardan bilgi kirliliğini sürdürmekte, aynı yalanlarla halkları kandırmaya çalışmaktadır. Artık birkaç yıl sonra katillerin sırıtarak itiraflarını dinlemeye gerek kalmadan, bu katliam saldırısına karşı çıkıyoruz.

Katillerle ortak olanlar, katliam suçunun ortağıdır.

Türkiye dünya halklarına karşı yapılan saldırılara karşı çıkmalıdır. Emperyalizmin stratejik planlarının jandarmalığından vazgeçmeli, karşı tavır almalıdır.

İktidarı ve muhalefetiyle mecliste bulunan bütün kesimleri uyarıyoruz! Seçim vaadi aldatmacasından kafanızı kaldırın, halkların katillerine karşı çıkın.

Küresel katillerin katliamına karşı sessiz kalmayacağız!

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği