Eti Gümüş A.Ş.'nin Kütahya'da bulunan maden işletmesindeki atık depolama barajının 07.05.2011 tarihinde kısmen yıkılması üzerine kamuoyu ile paylaşılan görüşleri gerekçe gösterilerek işletmeci şirket tarafından TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'na 30 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Yaşanan bunca felakete rağmen söz konusu madencilik faaliyetine son verileceğine başta Çevre ve Orman Bakanlığı, Kütahya Valiliği ve Eti Gümüş A.Ş. yetkilileri tarafından kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmamaktadır. Gelişmeler, her geçen gün toplumda daha fazla kaygı duyulmasına yol açarken yetkililerin olayın üstünü örtmeye dönük tavırları bu kaygıları derinleştirmektedir.

Neo-liberal politikalarla, sosyal hukuk devletinin bütün kazanımları yok edilirken sermayenin önündeki her türlü kamusal denetim işlevsizleştiriliyor. Ama bütün bu talan politikalarına ve yolsuzluklara karşı mücadelemiz sürüyor.

Yirmi yıldır siyanürlü maden işletmeciliğine karşı ortak yürüttüğümüz direniş devam ediyor. TMMOB ve odalarına, yöre halkına, avukatlara, gazetecilere açılan tazminat davalarına rağmen hepimiz direnmeye devam ediyoruz.

Toprağına, havasına, suyuna, geleceğine sahip çıkanlar bugün Çevre Mühendisleri Odası'na açılan davaya sahip çıkıyorlar.

Bu güne kadar; Kütahya-Gümüşköy, İzmir-Bergama-Ovacık, İzmir-Efemçukuru, Uşak-Eşme-Kışladağ, Eskişehir-Kaymaz, Gümüşhane-Mastra, Erzincan-İliç-Çöpler, Tunceli-Ovacık, Manisa-Turgutlu-Çaldağı, Ulukışla-Tepeköy, Ordu-Fatsa, Giresun-Bulancak, Trabzon-Tonya, Artvin-Cerattepe vb. türkiye'de ve dünya'da siyanürle madencilik yapan bütün işletmelerde faaliyetler bir an önce durdurulana ve projeler iptal edilene kadar birlikte sokakta mücadele verdiğimiz Çevre Mühendisleri Odası ile beraber mücadeleye, mücadeleye, mücadeleye devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği