16 Eylül 2004 tarihinde Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürü Maden Mühendisi Avni CİNEL işyerinde hain bir saldırıda yaşamına yitirdi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, Acılı ailesine, Maden Mühendisleri Odamıza, maden mühendislerine ve madencililik topluluğuna başsağlığı diliyoruz.

Basına ve Kamuoyuna,

Zonguldak'ta Meslektaşımıza Hain Saldırı

Bir hafta önce Kastamonu Küre'de, biri maden mühendisi olmak üzere, toplam 19 madencinin canına mal olan maden kazasının acılarını saramadan, bugün de bir meslektaşımızın hunharca saldırı sonucu ölümü ile sarsıldık.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Zonguldak kömür havzasında maden mühendisleri ve maden isçileri beraberce ayni hedef uğruna mücadele etmişler, yaşamları pahasına, büyük bedeller ödeyerek yeraltı zenginliklerini ülkenin sanayileşmesi için birlikte üretmişlerdir. Acıları ve sevinçleri birlikte paylaşmışlardır.

Bu süreçte mühendisler, madencilik bilim ve teknolojisini üretime yönelik olarak maden isçisine aktarmış, maden isçisi de emeğini kullanarak tüm gücünü üretime yöneltmiştir. Bu sayede maden isçisinin; kader birliği ettiği, bilgi ve beceri yaratıcılığını gördüğü mühendise sevgi ve saygısı artmıştır. Aynı şekilde mühendis de paylaştığı bilgisini üretim olarak hayata geçiren kazmacıya, domuzdamcıya, lağımcıya karşılıklı olarak sevgi ve saygı ile yaklaşmıştır.

Ancak, son yıllarda ülkemizde tüm alanlarda yaşanan toplumcu düşünceden uzaklaşma, üretimden kopma, örgütsüzlük ve bireyselleşme sektörümüzde de olanca hızıyla yaşanmaya başlamıştır.

Politik çıkar, bireysel çıkar, grupsal çıkar, anlık ve günlük çıkar peşinde olan grup ve hatta örgütsel yapılar uyguladıkları çeşitli yöntemlerle, bu karşılıklı sevgiyi ve saygıyı her geçen gün biraz daha azaltmışlar ve yok olma noktasına getirmişlerdir.

Çalışanlar; emeğine, üretme yeteneğine ve gücüne, örgütüne güven duyma yerine farklı mecralara yönlendirilmiş ve bu gruplarca kullanılmaya başlanmıştır.

İşte böyle bir ortamda bir meslektaşımız, kamuoyunca çok iyi bilinen güçler tarafından cesaretlendirilen bir kişi tarafından öldürülmüştür. Bu güçler; çirkin politikacı, çirkin bürokrat ve çıkar peşindeki sorumsuz gruplardır. Bu olayı "adi adli bir vaka" olarak göstermek isteyenler her olay sonrası olduğu gibi "gereken yapılacaktır" türünden beylik cümlelerle sorumluluklarından kurtulamayacaklardır.

Maden Mühendisleri Odası olarak, tepkimizi yasal çerçevede kararlılıkla göstereceğimizi ilgililere hatırlatıyor, sorumluları bir kez daha görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Yılların birikimi olumsuzlukların üzerine kararlı bir şekilde gideceğimizi, olaya salt bir "adi adli vaka" gözüyle bakılmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, tüm madencilik camiasına başsağlığı diliyoruz.


TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
Ankara, 17 Eylül 2004

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği