Siyasal iktidar 10 yıldır toplumu kendi inanç ve anlayışları doğrultusunda yeniden dizayn etme çabalarına bir yenisini ekliyor. Ülkemizde sürekli olarak nitelikli ara eleman ihtiyacına vurgu yapılırken; bir yandan bunları yetiştirecek teknik öğretmenlerin yetiştiği teknik eğitim fakülteleri kapatıyor, bir yandan da teknik öğretmenlere toptan mühendis diploması vermek istiyor.

Bilim, teknoloji, araştırma-geliştirmede yaşanan hızlı gelişimin aksine, toplumsal gelişimin dinamik gücü olan mühendislik öğretimi ve uygulamalarında zaten açık bir gerileme yaşanmaktadır. Üniversiteler hızla çoğalırken hem düzey düşmekte hem de piyasaya endekslenerek mühendislik hizmetleri ve öğretimi ticarileşmektedir. Mühendislik eğitim-öğretimi ve uygulamalarının bilimsel teknik içeriği ile kamusal, toplumsal hizmet niteliğine büyük darbeler indirilmiştir.

Son on yılda altyapı ve akademisyen eksikliğine bakılmaksızın açılan üniversitelere gençleri doldurarak işsizlik rakamlarını sözde düşürenler, mühendis sayısını da artırarak nitelikli işgücünü ucuz emek sömürüsüne maruz bırakmaktadır.

Şimdi de mesleki disiplinlerini birbiriyle çıkar çatışmasına sokarak emek güçlerinin parçalamaya çalışmaktalar.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) aldığı kararı web sitesinde "Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı Başlıyor" şeklinde duyurmuştur. ÖSYM web sitesinde de "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2013-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular" başlığı ile bir duyuru yapılmıştır. Bu duyurunun altında da örnek soru tipleri verilmiştir. Bu duyuruya göre, 21 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak sınavla bugün sayıları 72 bini bulan teknik öğretmenler, ortaokul öğrencilerinin girdiği seviye belirleme sınavlarının da altında kalan basitlikte sorulara yanıt verdiklerinde mühendislik tamamlama programlarına alınacaklardır.

Ülkemizde 1992 yılından bu yana yürürlükte olan yönetmelik kullanılarak "hukukun arkasından dolanılmakta" bugüne dek mühendis unvanını kazanmak için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenen programa başvurup kazananların sayısı çok az iken, bu sınavlarda başarılı olamayanların da içinde bulunduğu 72 bin kişiye bugün toptan mühendislik unvanı verilmesi planlanmaktadır.

Bu uygulama doğrultusunda meslek alanımızla ilgili olarak; döküm öğretmenleri, kalıpçılık öğretmenleri ve metal öğretmenleri iki yarı yıl tamamlama eğitimi alarak metalurji ve malzeme mühendisi olabileceklerdir.

Bu "bedava unvan" dağıtımı uygulaması bilime aykırılığının yanı sıra; bırakınız ülkemizdeki mühendisleri, mühendislik fakültelerine girmeye hazırlanan öğrencilere yapılmış büyük bir haksızlıktır.

YÖK teknik eğitim fakültelerini kapatıp, teknik öğretmenleri işsiz bırakınca, sorunun çözümünü teknik öğretmenlere "mühendis" unvanı vermekte bulmuştur. Ülkemizde mühendislerin yüzde 25'i açık işsizken ve gençler mühendislik fakültelerine girmek için insanüstü çaba gösterirken, 72 bin kişiye mühendislik unvanı nasıl verilebilir? Bunu mühendislerin, mühendislik fakültelerinin ve mühendislik fakültelerine girme çabası içinde olan öğrencilerin içlerine sindirmesi mümkün değildir.

Bilimsel, teknik ve akademik göstergeler, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde uygulanan programın, mühendislik unvanı elde için yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Teknik öğretmen yetiştiren fakültelerin adlarını değiştirerek mühendis yetiştirmek olanaklı olmayacağı gibi teknik öğretmenlerin unvanlarının değiştirilmesiyle de mühendis olunamayacağı açıktır.

TMMOB ve ilgili odalar önümüzdeki haftadan itibaren konu ile ilgili geniş bir kampanya başlatacaklardır. Tüm meslektaşlarımızın mesleğine sahip çıkmasını bekliyoruz.

YÖK bu kararını ivedilikle geri almalıdır.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği