Batı Şeria’da üç İsrailli gencin kaçırılarak öldürülmesine karşılık olarak on altı yaşındaki bir Filistinli gencin kaçırılıp yakılarak öldürülmesi ile başlayan gerginlik, İsrail’in Gazze’de insanlık dışı yüzlerce masum çocuğun ve sivilin katliamına dönüşmüştür.

Barışı sağlamakla görevli Birleşmiş Milletlerin yetkili ağzından; "Filistinlilerin füze göndermeleri beni şok etti elbette İsrail de kendini savunacaktır." şeklinde yapılan açıklama ölümlere ve barışa kayıtsız olduklarının ifadesidir. Amerika, Almanya yani bil cümle emperyaller İsrail’in bu katliamını desteklemektedirler.

Emperyal güçlerin istediği dengeler oturuncaya kadar Ortadoğu’nun kan gölüne dönüşen bu haline seyirci kalacağı açıkça görülmektedir. Onlar için Ortadoğu’nun enerji bölgelerini kimin elinde tutacağı önemlidir.

Suriye'nin kuzeyindeki Rojava'da epeydir süren katliamların temel nedeni de aynıdır. Emperyalizm hiç bir bölgede hiç bir zaman bağımsız, emperyalist zincirin dışına çıkmış ülkeler istemez. Rojava'da olduğu gibi her türlü başkaldırıyı; din, mezhep, etnik köken vb. farklılıkları kullanarak ezmeye çalışır.

Yüzyıldan fazla "arka bahçesi" olarak alabildiğine sömürdüğü Güney Amerika'dan kovulan emperyalistler, Ortadoğuyu kendilerince şekillendirerek yeraltı ve yerüstü kaynaklarını alabildiğine sömürmek üzere demokrasi! adına başlattıkları din ve mezhep savaşlarına dönüştürdükleri Arap baharları bölgeyi günden güne büyük bir kanlı kaotik döneme sokmuştur. O kadar ki IŞİD'den El Nusra'ya, Barzani'den Maliki'ye herkes kendi küçük çıkarları uğruna emperyalizmin değirmenine su taşımaktadır.

Emperyalist sömürgenlerin kovulduğu Güney Amerika ülkeleri ve halkları barış içinde daha güzel, daha yaşanılası bir dünya kurma mücadelesi verirken, ülkemizin de içinde bulunduğu Orta doğuda halklar ölüm kalım savaşı vermektedir.

Orta doğuda sivil halkın ve çocuk ölümleri on binlerle, evsiz kalmış göçe zorlanmış insanların sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Tam bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Bölgede seçimler egemenliklerini sağlamlaştırmak adına yapılmaktadır.

Bu kaotik ortamı fırsat bilen İsrail dünyanın gözleri önünde günlerdir Filistin halkını bombalamakta insanlık dışı, vahşi, kanlı katliamına devam etmektedir.

Odamız, İsrail’in bu acımasız vahşi saldırılarını da, Rojava'da sürdürülen insanlık dışı katliamları da emperyalizmin Ortadoğudaki sömürgeci politikalarının sonucu olduğunu söylüyor, şiddetle ve nefretle kınıyor, biran önce bu katliamın durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Mazlum Ortadoğu halklarının ve Yaser Arafat direnişinin taçlandırdığı haklı mücadelelerinin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

İnanıyoruz ki emperyalistlerin kovulduğu bir Orta doğu da insanlar ırk, dil, din, kültür, cinsiyet farkı gözetmeksizin savaşsız, sömürüsüz bir dünyayı kuracaklardır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği