Kobane dendikçe kalbimiz sıkışıyor, beynimize kan damlıyor. Emperyalizmin doğası gereği sürdürdüğü kanlı katliamların bir yenisi Kobane, ilk değil, halkların kardeşliği ve ortak mücadelesinin zaferi gerçekleşmedikçe son da olmayacak.

Son günler de yüreği insandan yana çarpan barış ve özgürlük isteyen herkes emperyalizmin kanlı Orta Doğu senaryosuna karşı sokağa döküldü. Katliamı dünyaya duyurmak, kendilerini, topraklarını, geleceklerini korumak için IŞİD vb. kanlı katliam örgütlerine karşı direnenlere destek olmak için.

Savaş istedikleri için değil, savaşı ve katliamı durdurmak için.

Peki ne oldu?

Gazze, Rabia protestolarında bir tek cop kullanmayan polis, basın açıklamalarına bile biber gazı sıkmaya başladı. Tomalar, akrepler savaş olmasın diyenlere savaş açtı.

Bugün katliam dursun diye sokağa çıkanlara kurşun sıkıyor.

Çok açık

Uygulanan emperyalizmin kanlı senaryosudur. IŞİD'e, El-Nusra'ya destek verenler bu senaryonun bir parçasıdır ve olmak zorundadır. ABD'nin güdümündeki AKP'den, şeriatçı terör örgütlerini besleyip büyütenlerden demokrasi ve barış beklenmeyeceği bir kez daha görülmüştür.

Emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin Orta Doğu ve ülkemizdeki kanlı oyunlarını bozmanın yolu; etnik köken, dil, din vb. farklılıklara bakmadan tüm ezilenlerin ortak mücadelesinden geçmektedir.

Her türlü siyasal, etnik farklılıkları bir yana bırakarak, emperyalizme karşı mücadele ekseninde birleşen halkların gücü bu kanlı oyunu bozabilir ve bozacaktır.

Halkların kardeşliği kanlı çeteleri, AKP'yi ve emperyalizmi yenecektir.

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği