20 Aralık 2014 cumartesi günü İstanbul şube binasında toplanan TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Danışma Kurulu gündemdeki yasa tasarısına karşı bir basın açıklaması yapma kararı aldı:

TMMOB'Yİ İŞLEVSİZLEŞTİRME, TALANIN ÖNÜNÜ AÇMA TASARISINA HAYIR

TMMOB Kanunu ve İmar Kanunu'nu da içerisine alan 13 kanunda değişiklik öneren torba yasa tasarısı hazırlıkları yeniden gündemde.

12 Yıllık iktidarı süresince yoksulluk, yolsuzluk ve güvencesizlik dışında topluma bir şey vermeyen, her türlü farklı düşünceyi ötekileştiren AKP iktidarı kendisine yeni vurgun, talan ve rant alanları yaratmak için evrensel insan hakları kurallarını dahi yok sayarak halkın malına da el koyabileceği, kültürel ve doğal varlıkların dokunulmazlığını kaldırıp yağmalayabileceği, etik, bilimsel ve mesleki değerleri yok sayan yeni bir torba yasa hazırlığında.

Hiç bir ciddi sanayi yatırımı yapmaksızın ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının vurgun ve talanı ile iktidarını sürdürmeye çalışan siyasal iktidar; üretmeden tüketme mantığıyla var olan her şeyi ranta ve paraya çevirmeye çalışıyor.

12 Yıllık siyasi iktidarında;ülke tarihinin en büyük işçi, emekçi kıyımlarına imza atan AKP yarattığı Soma katliamı, Mecidiyeköy ve Ermenek vb. iş cinayetlerini unutturmaya çalışırken yandaşlarına kaynak aktarmaya, kaçak saraylarına trilyonlar harcamaya devam ediyor.

Üretmeden tüketmeye alışmış, her türlü etik, insani değere yabancılaşmış siyasi iktidarın yeni vurgun ve talan kaynakları yaratmak için hazırladığı yasa tasarısı salt TMMOB ve meslek odalarına yönelik değildir.

Bu yasa tasarısı ile;

  • Kentsel toprakların dönüşümü adı altında rant projeleri merkezi olarak hızlandırılacak,
  • Halkın özel mülkiyetine el konulabilecek, Arsanız, toprağınız bu tasarıyla size ait değil, malımıza mülkümüze ortak oluyorlar.
  • Bu tasarıyla emsal değişikliği yaptık, yol geçirdik, evinizin yakınına park yaptık sizin de evinizin değeri arttı diyerek, değer artışı payı isteyecekler
  • Kamuya yani halka ait arazi, orman vb. kaynaklar rant alanı haline getiriyorlar,
  • Mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştirecek ve kuralsızlaştıracaklar,
  • Kamusal denetimi ortadan kaldıracaklar,
  • Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını örgütsel yapısını dağıtarak işlevsizleştirecekler,
  • Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak ticarileştirecekler.
  • Mühendisin, mimarın yapması gereken işlerde meslek odalarının denetimini yok ediyorlar.
  • Tüm bunların önünde engel olarak gördükleri TMMOB ve meslek odalarını da bu mülksüzleştirme yasasıyla birlikte "hizaya" getirmek istiyorlar.

Çünkü TMMOB ve Meslek Odaları;

Haydarpaşa'dan, AOÇ'ye, Akkuyu Nükleer Santralinden Seydişehir Aluminyum tesisileri'ne, HES'lere dek yüzlerce rant girişiminde engel oldu.

Bilimi ve teknolojiyi halkın ve ülkenin yararına kullanmak doğrultusundaki kararlılığından hiç sapmadı.

Yer altı ve yer üstü kaynaklarının peşkeş ve talanına izin vermedi. Bundan böyle de vermeyecek.

TMMOB ve Meslek Odaları; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970'lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Biliyoruz ki;
TMMOB ve Meslek Odaları bu toplumun vicdanıdır, halkın gelecek umudunu besleyen büyüten kurumlarından birisidir.

Biliyoruz ki,
Biz istersek kazanırız.
Gezi'de bir defa daha gördük ki; Biz direnirsek iktidar her istediğini yapamaz.

AKP'NİN RANT VE TALAN YASASINA İZİN VERMEYECEĞİZ.

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
DANIŞMA KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği