Bir kez daha binlerce ağacı, koskoca bir ekosistemi toplumsal sorumsuzluğa kurban verdik.

Suçlu belli; Hepimiz.

Devlet kademelerini işgal edenler yasaları emperyalist sömürücülerin istedikleri şekilde düzenlerken haberimiz bile olmadı. İlgisiz kaldık.

Patronlar; Çok Uluslu Şirketlerin işbirlikçisi veya taşeronu olmaya razı olup, ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağmalarken, geleceğimizi karartırlarken sustuk

Muhalefet odakları / Bizler (muhalif partiler, STK’lar, DKÖ’ler); Tüm bu vahşi vurgun talan düzenine karşı yeterince uyanık ve dirençli durmadığımız için suçluyuz. Toplumsal denetim mekanizmalarını ısrarlı bir şekilde çalıştırmadığımız için suçluyuz. Sürekli bölünüp parçalandığımız, kolektif aklı oluşturamadığımız için suçluyuz.

Belki de bu topraklarda tarihin gördüğü en büyük doğa katliamı ile karşı karşıyayız. Sadece Kaz dağları değil; Cerattepe, Akkuyu, Sinop, Bakırtepe, Hasankeyf, Fatsa, Bergama, Salda gölü, Murat dağı, güzel ülkemizin her yanı talan ediliyor.

Geleceğimizin garantisi doğal varlıklarımız, toprağımız, akarsularımız, dağlarımız, tarım alanlarımız, kıyılarımız ulusal ve uluslararası sermayenin  çıkarları için geri dönüşü olamayacak şekilde talan edilmektedir.

Kaz dağları'nın da içerisinde yer aldığı ekosistemin parçası olan Kirazlı Balaban Tepesinde bulunan altın madeni tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Tam da bu nedenle binlerce insan "Gezi ruhu" ile Kaz dağları'nda.

Ülkemize, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak için,
Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için,
Zorbaların sömürüsüne karşı çıkmak için
Kaz dağları'na sahip çıkacağız.

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği