8 Mart 1857 yılında 40 bin dokuma işçisi kadınların daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için verdikleri mücadele 128 kadın işçinin katledilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu 8 Mart’ta da hala kadınların fabrikalarda, sokakta, evde, sahnede, akademide, okul sıralarında verdikleri hak ve eşitlik mücadelesinin ateşi en harlı şekilde yanmaktadır.

Aile, eğitim , çalışma yaşamı, sağlık ve istihdam sorunları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında ezilen ve sömürülen kadınların haklı mücadelesinin parçasıyız.

Cinsiyetler arasında ezme-ezilme ilişkisinin olmadığı, eşitliğin her alanda var olduğu sömürüsüz ve şiddetsiz bir dünya kurulana kadar mücadeleyi sürdürenleri; TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu olarak selamlıyor, baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm kadınları sevgi ve saygıyla anıyoruz.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği