Kamuoyuna,

Meslek Odamızın da bağlı olduğu TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) “Kamunun ve memleketin menfaatleri, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının hak ve yetkileri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” amacıyla 1954 yılında kurulmuştur.

1961 Anayasası’nda “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” olarak tanımlanan Meslek Odalarının anayasal statüsü, 12 Mart 1971 dönemimde de aynen kalmış, 1982 Anayasası’nda da korunmuştur.

Meslek Odamızın da yer aldığı TMMOB ve diğer Meslek kuruluşları mevcut iktidarın mirasına sahip çıkmaya çalıştığı iktidarlar tarafından kurulmuş ve anayasal statüsü belirlenmiştir.

Yürürlükteki Anayasamızın 135. maddesine göre TMMOB ve Meslek Odaları, meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel (kamusal) menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumakla yetkilidir.

Bu genel ilke uzmanlık gerektiren tüm meslek alanları (Tabipler, Eczacılar, Veterinerler, Mali Müşavirler, Avukatlar….) için geçerlidir.

Meslek Odamız da diğer Meslek kuruluşları gibi, kuruluşundan bugüne dek hiçbir iktidarın arka bahçesi olmaksızın, bilimi ve teknolojiyi ülke ve halk yararına kullanmaya çalışmış, bu doğrultuda meslek alanımıza ilişkin rapor ve projeler hazırlamış, meslek alanımızdaki uygulamaları kamu yararı açısından değerlendirmiş, iktidarın kim olduğuna bakmaksızın yasalara uygun olmayan işlemleri yargıya taşımıştır.

Anayasa mahkemesi dahil kazandığımız bir çok yargı kararı uygulanmaz iken bu yargı kararlarına temel teşkil eden yasamızın değiştirilmeye kalkışılması rant politikaları önündeki yasal engelleri kaldırmak anlamına gelmektedir.

Yasa değişikliği ile meslek alanlarının mesleki denetim süreci dışına çıkarılması; kamu ve çevre sağlığı, doğal kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edilmesi anlamına gelecektir.

Yasa değişikliği çabası, var olan demokratik hakların ortadan kaldırılması, demokrasilerin vazgeçilmez koşulu olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin yok edilmesi çabasıdır. Tüm meslek kuruluşlarını bakanlıklara bağlayarak politikacıların vesayeti altına sokma çabasıdır.

Tüm dünya gibi ülkemizin de içinde bulunduğu pandemi koşullarında  halk sağlığı ve giderek derinleşmesi kaçınılmaz görünen ekonomik krize yönelik çalışma ve çabalar birinci öncelikte olmalıdır.

Ülke olarak yakıcı bir salgın ve ekonomik kriz ile uğraşırken, uzman görüşlerinden yararlanmak yerine meslek odalarını hedef almak kabul edilemez.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak; demokratik kazanımlarımızı korumaya, yer altı ve yerüstü kaynaklarımızın talanına karşı çıkmaya, meslek odalarının siyasi vesayet altına alınmasına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI DENETLEMEKURULU
TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI ONUR KURULU
TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULU
TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği