TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK 12.02.2007 tarihinde;

"SON İSTASYON BOR’ların ÖZELLEŞTİRİLMESİ..."

başlıklı “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisinin ihalesine ilişkin olarak basın açıklaması yapmıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA
12 Şubat 2007

SON İSTASYON BOR’ların ÖZELLEŞTİRİLMESİ...

AKP iktidarının özelleştirmelerdeki hukuk tanımazlığı yürütmeyi durdurma kararlarını uygulamamasının geldiği son nokta “KANUNLARI HİÇE SAYMA” dır.

Bilindiği gibi bor madenlerimizin işletilmesi 2840 sayılı yasaya göre devlet eliyle yapılır. Yıllardır yabancı şirketlerin ve yerli işbirlikçilerinin BOR minerallerini ele geçirme çabaları ise devam etmektedir.

2000 yılında dönemin ilgili bakanı tarafından “devlet eliyle işletmenin ne demek olduğu” hakkında Danıştay’dan istişari görüş bile alınmıştır.

Danıştay’ın istişari görüşü de ”…Bor madenlerinin işletilmesinden bu madenin zenginleştirilmesi, rafinasyonu ve pazarlamasının anlaşılması gerektiği…” şeklinde olmuştur.

Ancak AKP iktidarı ilk günden beri bor madenlerimizin işletilmesi görevini yürüten Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğün’de kadrolaşma ve borları özelleştirme gayreti içindedir. Bu yolda adım adım ilerlenmiş; öğütme tesisini kendi imkanları ve tecrübeli elemanlarıyla kurup işleten mülga Etibank bu yönetim zamanında bir öğütme tesisi kurmamış, öğütme işlerini taşarona ihale etmiş, projesi yapılmış hazır olan “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisini de özel sektöre kurdurma ihalesine çıkmıştır.

Bu son ihale ile bor madenlerimizin devlet eliyle işletilmesine son verilmek amaçlanmaktadır.

19 Şubat 2007 tarihli ihale duyurusu şöyledir:

“Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yılda 10.000 Ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat Üretebilecek Tesis Kurulması, İşletmeye Alınması ve İdarece 36 Aylığına Kiralanması hizmeti alınacaktır.”

2840 sayılı kanunu hiçe sayarak bor madenlerimizi önce kendi yandaşlarına sonra da uluslararası güçlere teslim etmek amacıyla ihaleye çıkılmaktadır.

İhale konusu bahsedildiği üzere basit bir hizmet alımı ihalesi değildir.

Şartname incelendiğinde 36 ay sonrasında tesisin yükleniciye devredileceği görülmektedir. Denilen şudur: 10000 ton/yıl kapasiteli disodyum oktaborat tetrahidrat tesisi kurmak için size Bandırma Bor Fabrikalarının sahasında yer vereyim, her tür yardımı yapayım, siz tesisi kurun sonra ben size üç yıl kira vereyim, üretim yapıp sorunları gidereyim, müşterilerinizi, pazarınızı oluşturayım, kısacası meyveyi iyice olgunlaştırıp hazırladıktan sonra yani 36 ayın sonunda tesisi size devredeyim sizin olsun.

Bugüne kadar kendi imkan ve bilgi birikimi ile tecrübeli iş gücü sayesinde öğütme tesisi, borik asit üretim tesisi ve bor türevleri tesisleri kurup işleten Eti Maden İşletmelerinin yeni kadroları projesi hazır olan bu tesisi kuramayacak kadar yetersizler mi!!!

Hem birilerini nemalandır, hem de bor madenlerini özelleştirmiş ol, çifte vurgun diye buna denir herhalde.

Nitekim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler 23 Ekim 2003 tarihinde Ankara Sanayi Odasında yaptığı konuşmada “…Bor konusunda bizim yaklaşımımız özerk bir yapıya doğru gidiştir. Muhtemelen bunun son istasyonu Özelleştirme olabilir” diye deklare ederek gerçek amaçlarını ve kimlere hizmet ettiklerini açıkça ilan etmiştir.

Bu söylediklerimiz, bir sav veya öngörü değildir. Çünkü, açıktır ki, hiçbir şirket veya iş adamı projesi yapılmış bir tesisi kendi kurabilecek birikimi varken başkasına yaptırmaz. Yaptırdığını varsayalım ama bunu üç yıllığına işletmek üzere kiralamaz ve sonra da alın sizin olsun demez.

Metalurji Mühendisleri Odası olarak yetkilileri ve ilgilileri uyarıyoruz!

Kadrolaşma çabaları, baskılar ve sürgünler ile tecrübeli iş gücü kaybına rağmen hala bu işi yapabilecek teknik elemanlar Eti Maden İşletmelerinde mevcuttur.

Sonucu 2840 sayılı Yasa’yı işlevsizleştirmek ve delmek üzere planlanan bu hukuka aykırı işlemden vazgeçin.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği