TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasi Yönetim Kurulu Baskani Cemalettin KÜÇÜK 19.02.2007 tarihinde;

"SON ISTASYON BOR’larin ÖZELLESTIRILMESINDE IKINCI PERDE..."

baslikli “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisinin bu sefer de MÜHENDISLIK HIZMET ALIMI ihalesine iliskin olarak basin açiklamasi yapmistir.

Basin açiklamasi metni ektedir.

BASINA VE KAMUOYUNA
19 Şubat 2007

SON İSTASYON BOR’ların ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE İKİNCİ PERDE ...


Bugün Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “yılda 10.000 ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat (Eti Maden İşletmeleri tarafından ticari ismi ETİDOT-67 olarak belirlenen) üretecek tesisin 3 yıllık kiralanması ve sonrasında firmaya devredilmesi” ihalesini yapacaktır. Bu ihale ile, ilgili görüşlerimizi 12 Şubat 2007 tarihli basın açıklamamızda (http://www.metalurji.org.tr/);

  • Hiçbir şirket veya iş adamının tesisi kendi kurabilecek birikimi varken başkasına yaptırmayacağını, yaptırdığını varsayalım ama bunu üç yıllığına işletmek üzere kiralamayacağını ve sonra da alın sizin olsun demeyeceğini,
  • Üç yıl toplam 30 bin ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat (ETİDOT-67) satıp sonra bu işten vazgeçmenin nasıl bir stareteji olduğunu,
  • Sonucu 2840 sayılı Yasa’yı işlevsizleştirmek ve delmek üzere planlanan bu hukuka aykırı işlemden vazgeçilmesini,


belirtmiş ve ilgilileri uyarmıştık.

Ancak, 13 Şubat 2007 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasındaki ihale ilanı bize “ Eti Maden ne yapmak istiyor?” sorusunu sormaya ve bunu kamuoyunun bilgisine sunma gerekliliğini hissettirdi.

Çünkü;

Kendi sahasında vereceği kapalı alanda 10.000 ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat (yani ETİDOT-67) üretecek bir tesis kurulacak olan Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, 13 Şubat 2007 tarihinde “Etidot-67 Tesisi ile İlgili Tüm Makine,İnşaat, elektrik-Otomasyon Projelerinin Çizimi ve Uygulamaya Esas Teknik Şartnamelerin Hazırlanması Mühendislik Hizmet Alımı, “ ihale ilanı vermiştir.

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün bu ihaleye çıkması gereksizdir ve ihtiyacı da yoktur. Çünkü, kendi sahasında Disodyum Oktaborat Tetrahidrat (ETİDOT-67) üretecek tesis, tam kapasite çalışır durumda kendilerine teslim edilecektir.

Bu nedenle, çalışır durumda teslim alacakları bir tesisin “İlgili tüm Makina, İnşaat, Elektrik-Otomasyon Projelerinin Çizimi ve Uygulamaya Esas Teknik Şartnamelerin Hazırlanması” ihalesine neden çıkıldığı sorusunun cevabını vermek zorundadırlar.

Bu iki ihale, birilerinin birilerine rant sağlamak amacıyla başlayan bir usulsüzlük-yolsuzluk sürecidir.

Özellikle ikinci ihale skandal niteliğindedir.

Bu arada yapılanı gizlemek ve gözden kaçırabilmek için birinci ihalede “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” diye tanımladığı ürünü ikinci ihalede sadece ETİDOT- 67 diye tariflemiştir. Ne yazık ki bu kılıf minareyi saklayamamaktadır.

Çünkü, Disodyum Oktaborat Tetrahidrat ile ETİDOT- 67 aynı üründür.

Disodyum Oktaborat Tetrahidrat bir rafine bor ürünü olup kimyasal formülü Na2B8O13.4H2O’dur.

Disodyum Oktaborat Tetrahidrat’ın USBORAKS tarafından üretilip dünya piyasalarına sunulan ticari isimleri FOLIAREL, SOLUBOR, TİMBOR, POLYBOR’dur.
Nitekim, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü de, Disodyum Oktaborat Tetrahidratın ticari adını kelimelerin ilk harflerinden esinlenerek DOT, ürünün içerdiği B2O3 miktarından (% 67) alarak ETİDOT 67 koymuştur.

Ve bunu birinci ihalenin “Teknik Şartname” bölümünde kısaca DOT diyerek teyid etmektedir.

“…5.3. Tesiste üretilecek DOT’un kimyasal ve fiziksel özellikleri

Ürün Adı : Disodyum Oktaborat Tetrahidrat
Formülü : Na2B8O13.4H2O
% B2O3 : min. %67.00,max.%69.00…”

Yani, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü henüz bu ürünü üretip piyasaya sürmediği için (deklare edilen ürünler; Bigadiç Kolemanit, Öğütülmüş Kolemanit, Kestelek Kolemanit, Hisarcık Kolemanit, Espey Kolemanit, Tinkal, Üleksit, Boraks DH, Boraks PH, ETİBOR-48, ETİBOR-68, Borik Asit, Sodyum Perborat) ihaleye girmek isteyen bu ETİDOT-67 ne diye sorduğunda kendisine verilecek yanıt yukarıdaki bilgileri içerecektir.

Kurumun ihtiyacı olmayacak projelendirme mühendislik hizmeti alması, birilerine rant sağlamak adına kamunun parasını kullanmasının yanında, bu mühendislik hizmetini tesisi kuracaklara sunmak amacı mı taşıyor sorusunu akla getirmektedir.

Çoook iyi niyetli olarak(!) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları bağlı olduğu Genel Müdürlüğünün çıktığı ihalelerden habersizdir ve sahasında Eti-DOT 67 tesisinin anahtar teslimi kurulacağını bilmiyordur diyebilirmiyiz? Bu da AKP iktidarı döneminde kadrolaşma sonucunda bir zamanların güçlü ETİBANK’ının bugün nasıl yönetildiğini gösterir.

Metalurji Mühendisleri Odası olarak yetkilileri ve ilgilileri bir kez daha uyarıyoruz!

Sonucu 2840 sayılı Yasa’yı işlevsizleştirmek ve delmek üzere planlanan bu hukuka aykırı işlemlerden ve gereksiz yere ihaleye çıkmaktan vazgeçin.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği