TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK 16.03.2007 tarihinde;

"ÖĞRENCİLERİN BOMBALANMASI SÜRÜYOR..."

başlıklı 16 Mart 1978 katliamına ilişkin basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması metni ektedir.

16 Mart 2007
BASINA VE KAMUOYUNA
ÖĞRENCİLERİN “BOMBALANMASI” SÜRÜYOR.


16 MART 1978, İstanbul Üniversitesi’nden çıkan öğrencilerin üzerine bombalı ve silahlı saldırının yapıldığı tarihtir.

Üzerinden 29 yıl geçmiş olan bu saldırı ve benzerleri aydınlatılmadan 12 Eylül karanlığının nasıl tezgâhlandığı anlaşılamaz.

12 Mart 1971 Askeri muhtırasından sonra Türkiye’yi kana bulayan ve 12 Eylül karanlığına sürükleyen toplu saldırılar 1974’te Ankara’da öğrencilerin öldürülmesi ile başlamıştır. 1 Mayıs 1977 katliamı ile saldırılar kitlesel cinayetlere dönüşmüştür. 16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi önünde öğrencilerin üzerine bomba atılması ve silahla taranması, Bahçelievler, Kahramanmaraş, Yıldız Üniversitesi önünde öğrencilerine yönelik bombalı saldırı ve Çorum katliamı gibi yüzlercesi tezgâhlanmıştır.

Öğrenci dernekleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve halka yönelik katliamlar zinciri 12 Eylül sürecini başlatmıştır. O dönemde güvenlik birimlerinde yer alan bazı görevlilerin bu olayların tam ortasında durmuş olmalarına ve üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen yargı önünde hesap vermemişlerdir. Aksine terfi alarak ödüllendirilmişler ve daha üst düzey görevlere getirilmişlerdir. Bu güvenlik görevlileri 12 Eylül sonrasında yapılan yargısız infazlar, demokratik kitle örgütleri baskınlarında yer almışlar ve “Susurluk kazası” ile tüm gizli bağlantılar asfalta serilmiştir.

Son dönemde Trabzon’da organize edilen linç girişimlerinin, Danıştay saldırısının ve gazeteci Hrant DINK’in katledilmesinin perde arkasındaki tüm bağlantıların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Katliamlar zincirinin sembolü olan 16 Mart 1978 katliamının nasıl organize edildiğine dair tüm ilişkilerin ortaya çıkarılması zorunludur.

Bu katliamlarda sorumlu görünenler ödüllendirilirken, olayın aydınlığa kavuşması için yıllardan beri davayı sürdüren saldırıdan kurtulan ve arkadaşlarını kaybeden avukatlar üzerinde yapılan baskılar hukuk düzenin de geldiği noktayı ortaya koymaktadır.

Bir 12 Eylül Kurumu olan Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile başlayan demokratik haklarını arayan öğrencilerin okullardan uzaklaştırılması anlayışı ve saldırıya uğramaları 16 Mart 1978 katliamından 29 yıl sonrada hala devam etmektedir.

Kamuoyuna da yansıdığı gibi demokratik haklarını arayan üniversite öğrencileri üzerinde estirilen “okuldan uzaklaştırma ve yüksek öğrenim hakkından mahrum bırakma” cezaları öğrencilerin “bombalanması” zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak;

Üniversite yönetimleri, demokratik haklarını savunan ve bu nedenle yüksek öğrenim hakkından mahrum bırakılan ve saldırıya uğrayan gelecekteki meslektaşlarımız üzerindeki baskıları kaldırmalıdır.

16 Mart 1978 katliamı halkımız ve öğrenciler üzerinde yeni baskı politikaları uygulanmaması için tüm yönleri ile aydınlatılmalıdır.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği