Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle çok yönlü mücadele amacıyla hazırlanan ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren, evsahipliğini yaptığımız İstanbul Sözleşmesi Temmuz 2020 yılı itibarıyla 45 ülke tarafından imzalanmıştır. İstanbul Sözleşmesi “toplumsal cinsiyet” kavramının tanımını yapan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği de taşımaktadır. Bugün toplum pandemi koşullarıyla birlikte daha da derinleşen sosyal, siyasal ve ekonomik krizin içerisinden geçmekteyken, iktidar tarafından İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasına yönelik tartışmalar başlatılmıştır.

Peki, İstanbul Sözleşmesi neyi kapsamaktadır?

  1. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,
  2. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği sağlamak ve yaygınlaştırmak,
  3. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak, uygulamak ve denetlemek,
  4. Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak,
  5. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.

Her gün kadın cinayetlerinin yaşandığı bir ülkede şiddeti önlemeyi amaçlayan, yaşam hakkını savunan bir sözleşmenin daha etkin nasıl uygulanabileceğini tartışmak gerekmektedir. Sözleşmenin özellikle aile kavramına, toplumsal kültürel değerlerimize uymadığı yönünde yaratılan algılar, toplumda ötekileştiren nefret diline dönüşmektedir.

İstanbul Sözleşmesi kadınların deneyimleriyle, kadınlar tarafından yazılmıştır. Bugün yapılması gereken sözleşmenin her alanda etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Şiddete Karşı Mücadele’de öncü olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz!

#İstanbulSözleşmesiYaşatır

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
KADIN KOMİSYONU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği