TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Sayın Milletvekili,

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor.

Meslektaşlarımız bu sınırlı ve sorunlu yaşam koşullarında, hayatın zorluklarına, insanların sınırsız talep ve isteklerine bilim ve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışıyor.

Meslek alanlarımızın tamamını kapsayan hizmetlerin bütünü düşünüldüğünde ülkemizin kalkınmasının, halkımızın bolluk ve rahatlık içinde yaşamasında, ülke politikalarında meslektaşlarımız tarafından üretilen mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerine ayrılan önemin belirleyici olduğu açıktır.

Meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, mesleğimizin gelişmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye için çözüm istiyoruz.

Bu sebeplerle, meslektaşlarımızın hakları ve geleceği için “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor! Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” başlığı ile başlattığımız kampanya dahilinde ülkenin dört yanında çalışmalar yürütmekteyiz.

Taleplerimize dair sıraladığımız ana başlıklar şu şekildedir;

  1. Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz, İşsizlik Sorunu Çözülmelidir
  2. Kamuda Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının İstihdamı Artırılmalı ve Kadrolu Güvenceli İstihdam Sağlanmalıdır
  3. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmelidir
  4. SGK ile TMMOB Arasında Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolü İvedilikle Yürürlüğe Konulmalıdır
  5. KHK ile Haksız ve Hukuksuz Biçimde Kamu Görevinden İhraç Edilen Meslektaşlarımız Tüm Haklarıyla Birlikte Derhal Görevlerine İade Edilmelidir
  6. Özelleştirme Uygulamalarına Son Verilmeli, Yeniden Kamulaştırma Yapılmalıdır
  7. Kamusal ve Mesleki Denetimler Toplum Güvenliğinin Sağlanması Açısından Zorunludur, Serbestleştirme Uygulamalarına Son Verilmelidir
  8. Bireylerin Kullandığı Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Faizleri ile Öğrenci Kredi Borçları Silinmelidir.

Siz değerli Milletvekilimize, sorunlarımızın ve taleplerimizin gündeme taşınması konusunda göstereceğiniz ilgi için Birliğimiz adına şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla,

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Mektup ile birlikte milletvekillerine gönderilen kampanya broşürü için tıklayınız...

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği