Günlerdir zam haberleri ile yatıp, her sabah biraz daha yoksul olarak uyanıyoruz. Din maskesi ardına saklanmış bir avuç zengin dışında tüm ülke değil bugünü geleceğini kaybederken şimdi de “enerji krizi” patladı.

Bizzat BOTAŞ ve TEİAŞ’tan yapılan açıklama ve duyurular İran’dan ithal edilen doğalgazın belirli süre ile kesildiğini, buna bağlı olarak da sanayi tesislerinde doğalgaz ve elektrik kesintisine gidileceği bildiriyor.

Enerjiye doğrudan bağlı bir sektör olarak, metalürji sanayi doğal gaz arzında yaşanan/yaşanacak sıkıntılardan doğrudan etkilenmektedir. Ana metale bağlı olarak bazı sektörlerimizde üretim durdurulması mümkün değilken bazılarında ise ancak zorunlu haller dışında çok büyük üretim kayıpları ve maliyetlerine (sıvı metal kayıpları, artan enerji tüketimi, sarf malzemeleri kayıpları gibi) katlanarak üretim kesintileri yapılabilir.

Metalurji sektöründe bu tür dur, kalk işlemleri iş sağlığı ve güvenliği açısından telafi edilemez önemli riskler de taşımakta ve istihdamın sürekliliği açısından da meslektaşlarımızın ve işçilerin kayıplarına neden olmaktadır.

Dışa bağımlı ve yanlış enerji politikalarının sonucu olarak ortaya çıkan bu durum enerji arz güvenliğini sağlayamamakta, büyük törenlerle açılan “Doğalgaz depolama tesislerinin” ne işe yaradığı sorusunu akla getirmektedir. Enerji arz güvenliğini temin edici önlemler alınmaması nedeniyle daha önceki yıllarda da benzer krizlerde doğrudan sanayi tesislerinin durdurulmaya zorlandığı bilinmektedir.

Son buldukları “ekonomik çözümler” sonrası her fırsatta söyledikleri üretimi, ihracatı artırma söylemlerine ters olarak sanayide enerji kısıtlaması ve cezası ile sanayiye ve üretime darbe indirmektedirler. Geçici çözümler yerine köklü önlemler alınmaması durumunda iğneden ipliğe yaşamın her alanına gelen devasa zamlar devam ederken bu soğuk kış günlerine konutlarda da gaz ve elektrik kesintileri gündeme gelecektir.

Bir kamu hizmeti olması gereken enerji sektörü de zam furyasından payını almış, konutların ve sanayinin en temel gereksinimlerinde olan enerji piyasalaştırılmıştır. Her alanda olması gerektiği gibi enerji üretiminde de dışa bağımlılıktan kurtulunmalı, kamu yararı ve halkın çıkarları doğrultusunda bir enerji politikası izlenmelidir.

Saygılarımızla,

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği