Danıştay 10. Dairesi, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonu kararını iptal kararı ile ilgili yürürlüğün durdurulması istemini reddetti.

TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) İhale Komisyonu kararı, Petrol İş sendikası tarafından açılan dava sonucunda, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce 02 Haziran 2004 tarihinde iptal edilmişti. ÖİB, bu karara karşı Danıştay’da temyiz isteminde bulunmuştu. Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını istemini ilk aşamada reddeden Danıştay 10. Dairesi, temyiz istemini önümüzdeki süreçte esastan karara bağlayacak.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği