Odamız Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesi kapsamında, 14 Haziran 2005 tarihinde, “Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Eti Alüminyum A.Ş.’nin 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde %100 oranındaki hissesinin, blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı sonucunda uyguladıkları

a) ihale Şartnamesi ve 10 haziran 2005 tarihinde tamamlanmış olan teklifler ile bağlı işlem ve eylemlerin iptaline,
b) hukuka açıkça aykırı olan iş bu işlemlerin uygulanması hainde telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerle, teknik ve hukuki zorluklar doğacağından yürütmenin durdurulması”

talebiyle dava açmıştır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği