TMMOB'nin Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, Danıştay yürütmeyi durdurma ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması kararı verdi.

Dış dayatmalı kamu reformunun bir parçası olan ve 5449 sayılı Yasayla kurulan Kalkınma Ajansları'na karşı hukuki alanda mücadele veren TMMOB, önce Bakanlar Kurulu'nun "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararı"nın iptaline ve yürütmenin durdurulmasına, bu işlemin dayanağı 5449 sayılı Yasa'nın Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesine karar verilmesi istemiyle Danıştay'a başvurdu. Daha sonra bu yasaya dayandırılan uygulama yönetmeliğinin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Danıştay, söz konusu yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verirken, kalkınma ajanslarının kurulmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı için açılan dava da halen sürüyor.

Ek: Danıştay kararı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği