Sinop İli, Merkez İlçesi Abalı Köyü İnceburun mevkiinde yapılması planlanan Nükleer Güç Santralı (NGS) için tarihi karar duruşması ise 28 Mart 2022 pazartesi günü yapıldı.

EUAŞ tarafından hazırlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilmesi üzerine, 2 Ekim 2020 tarihinde 60 bireysel ve 14 kurumsal katılımcıyla açılan davanın karar duruşması Samsun 3. İdare Mahkemesi`nde tüm gün boyunca sürdü.

TMMOB, TTB, TBB, KESK, NKP, Sinop NKP, Sinop Belediyesi, Ayancık Belediyesi, TEMA Vakfı, Sinop Barosu, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Jeoloji mühendisleri odası, Şehir Plancıları Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Milletvekilleri, Egeçep ve çok sayıda çevreci sivil toplum örgütü, Sinop ve Samsun dan yurttaşlar’ın katıldığı duruşmada; Sinop’ta neden Nükleer Güç Santrali yapılamayacağı hukuki, teknik, halk sağlığı ve toplumsal riskler açısından anlatıldı.

Duruşmanın son bölümünde söz alan Sinop’lular; Yaşama, doğaya, çocuklarının geleceğine sahip çıktıklarını ve Nükleer santral istemediklerini belirttiler ve Çernobil faciasına atıfta bulunarak Sinop’ta kanserden kaybettikleri hemşerilerinin isimlerini zapta geçirttiler.

Duruşma bitiminde Adliye binası önünde yapılan basın açıklamasında Sinop halkı ve dayanışma içinde olan kurum temsilcileri kararlılıklarını bir kez daha;

"Nükleere inat yaşasın hayat" diyerek gösterdiler.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği