TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 8.Olağan Genel Kurulu 16-17 Şubat 2008 tarihlerinde yapıldı. Seçilen yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 8.Olağan Genel Kurulu, 16 Şubat 2008 tarihinde İstanbul Şube başkanı Utkan Güneş tarafından açıldı.

Divan başkanlığını Yavuz Okçuoğlu, divan başkan yardımcılığına Levent Keneş, divan yazman üyeliklerine de Elif Nazan Şeker ve Ali Gökçeli seçildiler.

Gündem okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin kabulünden sonra bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve gündemin 4. maddesine açılış konuşmalarına geçildi. 7. dönem yönetim kurulu adına Utkan Güneş ve Oda başkanı Cemalettin Küçük birer konuşma yaptılar.

Gündemin 5. maddesinde çalışma raporunu, 7. dönem yönetim kurulu adına Uğur Ertem okudu, mali rapor, tahmini bütçe ve bilançoları Feyzi Demir okudu. Denetleme Raporu Şefik Doğan tarafından okundu. Ve divan başkan tarafından çalışma raporu ve mali rapor genci kurul üyelerinin görüş ve önerilerine sunuldu. Çalışma raporunun değerlendirilmesi genel kurul üyeleri tarafından yapıldı.

Gündemin 6. maddesinde yeni dönem yönetim kurulu adaylığı için bir önerge verdi. Başka önerge olmadığından sunulan önerge doğrultusunda, yeni dönem yönetim kurulu adayları belirlenerek tutanakla kayda alındı.

Gündemin son maddesine geçildi. Bu maddede genel kurul Üyeleri görüş ve önerilerini bildirdi.

Genel kurulun birinci günü sona erdi.

İkinci gün seçimler Şube'nin Kadıköy'deki adresinde yapıldı.

Seçilen Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

YÖNETİM KURULU

Başkan....................Feyzi DEMİR
II.Başkan.................Belgin MERT
Yazman Üye.............İrfan KAPTI
Sayman Üye.............Uğur ERTEM
Üye........................A.Çetin DURUKANOĞLU
Üye....................... Murat CİN
Üye........................Nazım Özkan ASAN


YEDEK YÖNETİM KURULU

Murat SEZER
Cihan BALABAN
Kubilay BİLİR
Orkun KORUK
Şükrü ASLANTAŞ
Gürkan SOLMAZ
Ender ÇELİK

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği